TAILIEUCHUNG - Giáo án lớp 5 môn Địa Lý: CHÂU MĨ

I. MỤC TIÊU : Học xong bài này, HS : - Xác định và mô tả sơ lược được vị trí địa lí, giới hạn của châu Mĩ trên quả địa cầu hoặc trên bản đồ Thế giới. - Có một số hiểu biết về thiên nhiên của châu Mĩ và nhận biết chúng thuộc khu vực nào của châu Mĩ ( Bắc Mĩ , Nam Mĩ hay Trung Mĩ). - Nêu tên và chỉ được vị trí một số dãy núi và đồng bằng lớn ở châu Mĩ trên bản đồ . DÙNG DẠY HỌC : - Phấn. | CHÂU MĨ I. MỤC TIÊU Học xong bài này HS - Xác định và mô tả sơ lược được vị trí địa lí giới hạn của châu Mĩ trên quả địa cầu hoặc trên bản đồ Thế giới. - Có một số hiểu biết về thiên nhiên của châu Mĩ và nhận biết chúng thuộc khu vực nào của châu Mĩ Bắc Mĩ Nam Mĩ hay Trung Mĩ . - Nêu tên và chỉ được vị trí một số dãy núi và đồng bằng lớn ở châu Mĩ trên bản đồ . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Phấn màu. - Bản đồ thế giới hoặc quả địa cầu. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Thờ i gia n Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động Đồ dùn g 4 A. Kiểm tra bài cũ Phương pháp kiểm tra và - Dân số châu Phi theo số liệu đánh giá . năm 2004 là bao nhiêu người - 3 HS trả lời Họ chủ yếu có màu da như thế - GV nhận xét cho điểm nào - Kinh tế châu Phi có đăc điểm gì khác so với kinh tế châu Âu và châu Á - Em biết gì về đất nước Ai Cập - GV giới thiệu mục tiêu và phấ B. Bài mới. ghi bảng tên ghi vở n 34 1. Giới thiệu bài . Phương pháp thảo luận màu 2. Giảng bài nhóm quan sát trực quan. Thờ Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ Đồ i chức các hoạt động dùn gia g n Hoạt độngl Vị trí địa lí và - GV chỉ trên quả địa cầu giới hạn. phân chia hai bán cầu Đông - Quan sát quả địa cầu và cho và Tây bán cầu đông và biết Những châu lục nào nằm ở bán cầu Tây . lưu ý Gv bán cầu đông và châu lục nào đường phân chia hai bán nằm ở bán cầu Tây cầu đông và Tây là một - Quan sát H. 1 cho biết châu Mĩ vòng tròn đi qua kinh tuyến giáp với những đại dương nào 20 T- 160 Đ . - Dựa vào bảng số liệu ở bài 17 - HS quan sát quả Địa cầu cho biết châu Mĩ đứng thứ mấy H. 1 bảng số liệu bài 17 về diện tích trong các châu lục và nêu tên những châu lục trên thế giới nằm ở bán cầu Đông và bán cầu Tây .Trả lời các

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.