TAILIEUCHUNG - Báo cáo " Ảnh hưởng của tăng giá xăng dầu: một số phân tích định lượng ban đầu "

Mục đích của bài viết này là xác định ảnh hưởng của việc tăng giá xăng đột ngột lên thêm 30% đến nền kinh tế Việt nam. Bài nghiên cứ sử dụng kết quả từ bộ điều tra mới nhất về mức sống hộ gia đình năm 2006 để ước lượng ảnh hưởng trực tiếp của việc tăng giá xăng dầu lên sức mua của hộ gia đình và qua đó là mức sống của họ. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN Kinh tế và Kinh doanh 25 2009 25-38 Ảnh hưởng của tăng giá xăng dầu Một số phân tích định lượng ban đầu Nguyễn Đức Thành Bùi Trinh Đào Nguyên Thắng Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thuỷ Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 15 tháng 9 năm 2008 Tóm tắt. Mục đích của bài viết này là xác định ảnh hưởng của việc tăng giá xăng đột ngột lên thêm 30 đến nền kinh tế Việt Nam. Bài nghiên cứu sử dụng kết quả từ bộ điều tra mới nhất về mức sống hộ gia đình năm 2006 VHLSS 2006 để ước lượng ảnh hưởng trực tiếp của việc tăng giá xăng dầu lên sức mua của hộ gia đình và qua đó là mức sống của họ. Các hộ gia đình được chia làm năm nhóm theo thu nhập từ thấp đến cao đồng thời có phân biệt nông thôn và thành thị. Tiếp đó chúng tôi sử dụng các kỹ thuật phân tích bảng cân đối liên ngành đầu vào - đầu ra để xác định ảnh hưởng của chính sách này lên cấu trúc sản xuất của nền kinh tế được phân theo 112 ngành sản xuất. Bảng cân đối liên ngành được sử dụng trong nghiên cứu này là bảng mới nhất theo số liệu của năm 2005. Kết quả cho thấy ảnh hưởng trên cấp độ ngành cũng như cấp độ vĩ mô thông qua các chỉ số như chỉ số tiêu dùng CPI và Tổng sản phẩm quốc gia GDP . Theo Quyết định số 57-2008 QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh ký ban hành từ 10 giờ ngày 21 7 2008 giá xăng dầu bán lẻ các loại đồng loạt được điều chỉnh như sau Bảng 1. Mức tăng giá xăng dầu ngày 21 7 2008 1 Tên loại xăng Giá cũ đồng lít Giá mới đồng lít Tăng Xăng không chì A92 14500 19000 Dầu diezen 13950 15950 Dầu hoả 13900 20000 Dầu mazut 2b 9500 12000 Tác giả liên hệ. ĐT 84-4-37547506 704 . E-mail . vn 1 CafeF 21 7 2008 Xăng lên đồng lít bản tin ngày 21 7 2008 http 20080721092842667CA33 xang-len- Việc tăng giá đột ngột và mạnh như vậy khiến người ta nhớ lại trước đó một tháng ngày 20 6 2008 Trung Quốc cũng đã đồng loạt tăng giá xăng thêm 18 trên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.