TAILIEUCHUNG - Giáo án môn đạo đức lớp 4 :Tên bài dạy : Bài :GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH ĐẸP (Tiết 1)

./ MỤC TIÊU: 1. HS biết : - Một số biểu hiện cụ thể của việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp. - Lý do vì sao cần giữ gìn trường lớp sạch đẹp. 2. HS biết làm một số công việc cụ thể để giữ gìn trường lớp sạch đẹp. 3. HS có thái độ đồng tình với các việc làm đúng để giữ gìn trường lớp sạch đẹp. | Trường tiểu học Vĩnh Ngọc GV Trịnh Vũ Ngọc Loan Bài GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH ĐẸP Tiết 1 Tuần 14 Ngày dạy I. MỤC TIÊU 1. HS biết - Một số biểu hiện cụ thể của việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp. - Lý do vì sao cần giữ gìn trường lớp sạch đẹp. 2. HS biết làm một số công việc cụ thể để giữ gìn trường lớp sạch đẹp. 3. HS có thái độ đồng tình với các việc làm đúng để giữ gìn trường lớp sạch đẹp. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Giáo viên - Bảng phụ. - Phiếu giao việc. - Bộ tranh nhỏ minh hoạ gồm 5 tờ. - Tiểu phâm. Trường tiểu học Vĩnh Ngọc GV Trịnh Vũ Ngọc Loan III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Khởi động 1 2. Bài cũ 4 - Vì sao phải quan tâm giúp đỡ bạn - Nêu những việc em đã làm giúp đỡ bạn 3. Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2 1. Hoạt động 1 Cả lớp hát bài Em yêu trường em . 10 2. Hoat động 2 Tiểu phẩm bạn Hùng thật đáng khen. Mục tiêu Giúp các em biết được một việc làm cụ thể để giữ gìn trường lớp sạch đẹp. - HS hát. Cách tiến hành - HS đóng tiểu phẩm lớp theo - GV mời một số HS lên đóng tiểu dõi để trả lời câu hỏi. phẩm theo kịch bản. - Bạn Hùng đã làm gì trong buổi - HS trả lời. Trường tiểu học Vĩnh Ngọc GV Trịnh Vũ Ngọc Loan sinh nhật - Đoán xem vì sao Hùng làm như vậy - GV kết luận Sách GV. 10 3. Họat động 3 Bày tỏ thái độ. Mục tiêu Giúp HS bày tỏ thái độ phù hợp trước việc làm đúng và không đúng trong việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp. Cách tiến hành - Cho HS quan sát tranh mỗi nhóm 1 bộ 5 tranh và thảo luận theo câu hỏi. - Em có đồng ý với việc làm của các bạn trong tranh không Vì sao - Nếu là bạn trong tranh em sẽ làm gì - Thảo luận lớp. - Các em cần làm gì để giữ gìn trường lớp sạch đẹp - Nhắc lại. - Thảo luận nhóm. - Trả lời câu hỏi. Đại diện nhóm - HS trả .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.