TAILIEUCHUNG - Báo cáo " Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam "

Bài viết phân tích về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam. Các tiêu chí được sử dụng trong phân tích là năng suất và khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp cơ khí. Dựa trên nguồn số liệu điều tra doanh nghiệp của Tổng cục thống kê, tác giả đã tính toán các chỉ tiêu và các hệ số cho các mã ngành cơ khí. Các số liệu tính toán được so sánh với các doanh nghiệp thuộc công nghiệp chế biến, ngành chế biến thực phẩm đồ uống và dệt may. | T ạp chí Khoa học ĐHQGHN Kinh tế và Kinh doanh 25 2009 99-104 Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam __. _ _ _ ThS. Nguyễn Thế Hùng Khoa Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thuỷ Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 24 tháng 3 năm 2009 Tóm tắt. Bài viết phân tích về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam. Các tiêu chí được sử dụng trong phân tích là năng suất và khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp cơ khí. Dựa trên nguồn số liệu điều tra doanh nghiệp của Tổng cục thống kê tác giả đã tính toán các chỉ tiêu và các hệ số cho các mã ngành cơ khí. Các số liệu tính toán được so sánh với các doanh nghiệp thuộc công nghiệp chế biến ngành chế biến thực phẩm đồ uống và dệt may và với các doanh nghiệp cơ khí nước ngoài để thấy được thực trạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam. Ngành cơ khí được coi là một ngành then chốt trong sự nghiệp hiện đại hóa và công nghiệp hóa đất nước. Để có thể đứng vững và phát triển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay một yêu cầu cấp bách là phải nâng cao được năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cơ khí. Có nhiều phương pháp và các tiêu chí khác nhau về phân tích năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam các tiêu chí thích hợp được chọn lựa trong phân tích là năng suất và khả năng sinh lợi. Cách tiếp cận này phù hợp với quan điểm của M. Porter coi năng suất là thước đo về năng lực cạnh tranh có ý nghĩa nhất. Phương pháp này cũng đã được sử dụng trong một số công trình nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Các số liệu phân tích được dựa vào số liệu điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê. Theo đó các doanh nghiệp thuộc ngành cơ khí ĐT 84-4-37547506 302 E-mail hungnt@ gồm các doanh nghiệp phân theo mã nhóm ngành Sản xuất các sản phẩm từ kim loại D28 Sản xuất máy móc và thiết bị D29 Sản xuất máy móc và thiết bị điện D31 Sản xuất dụng cụ y tế dụng cụ chính

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.