TAILIEUCHUNG - TIÊU HOÁ TỐT- TĂNG TRỌNG NHANH

Thành phần: + Lactobaciluss + Subtilis bacillus + Saccharomyces + Amyazae + Protease + Hemicellulase + Lipase + Vitamin A + Vitamin D3 + Vitamin B1 + Vitamin B4 + Vitamin B6 + Vitamin B12 + Biotine + Folic acid + Tá dược vừa đủ Công dụng: + VB-Probiotic là hỗn hợp men visinh, enzyme, vitamin thiết yếu cho cá nuôi. Giúp cá tiêu hoá thức ăn tốt, tăng trọng nhanh. | TIÊU HOÁ TỐT- TĂNG TRỌNG NHANH Thành phân Lactobaciluss Subtilis bacillus Saccharomyces Amyazae Protease Hemicellulase Lipase Vitamin A Vitamin D3 Vitamin Bl Vitamin B4 Vitamin B6 Vitamin B12 Biotine Folic acid Tá dược vừa đủ Công dụng VB-Probiotic là hỗn hợp men visinh enzyme vitamin thiết yếu cho cá nuôi. Giúp cá tiêu hoá thức ăn tốt tăng trọng nhanh. Tăng sức đề kháng chống sốc khi môi trường thay đổi. Cách dùng Dùng 1kg VB-Probiotic 250 kg thức ăn cho ăn 2-3 lần .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.