TAILIEUCHUNG - Kỳ thi thử Đại học Lần 1 - Mã đề 404

Tham khảo tài liệu 'kỳ thi thử đại học lần 1 - mã đề 404', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trường THPT Yên Thành 2. Kỳ thi thử Đại học Lần 1. Môn thi Vật lí thời gian 90 phút. Cõu 1 Đĩa trũn đồng chất 1 và 2 có mômen quán tính và vận tốc góc đối với trục đối xứng đi qua tâm đĩa lần lượt là I1 ự1 I2 ự2. Biết hai đĩa quay ngược chiều và trục quay trùng nhau Hỡnh vẽ . Sau khi đĩa 1 rơi xuống đĩa 2 thỡ do ma sỏt giữa hai đĩa mà sau một thời gian nào đó thỡ hai đĩa bắt đầu quay như một đĩa thống nhất. Độ lớn tốc độ gúc ự của hai đĩa sau khi quay như một đĩa thống nhất là I - Lm Im A. . B. -1 1 2 2 I1 I2 I1 12 Câu 2. Khi có giao thoa trên bề mặt chất lỏng thì kết luận nào sau là đúng. A. Đường trung trực luôn là vân cực đại. B. Số vân cực đại luôn là lẻ. C. Những điểm có sóng thành phần dao động cùng pha thì thuộc vân cực đại. D. Số vân cực tiểu luôn là chẵn. Câu 3. Một sóng âm khi truyền từ không khí vào chất lỏng đại lượng nào sau của sóng là không đổi. A. Vận tốc. B. Bước sóng. Mã đề 404 I I mi - 12m2 I . I1 I2 C. Tần số. D. 0. D. Cả ba. 1 II Câu 4. Phát biểu nào sau là đúng khi nói về sóng phản xạ A. Dao động cùng phương cùng tần số với sóng tới. B. Nếu vật phản xạ cố định thì dao động ngược pha với sóng tới. C. Nếu vật phản xạ tự do thì dao động cùng pha với sóng tới. D. Cả A B và C đều đúng. Câu 5. S là một nguồn sóng trên mặt nước Ả Là bước sóng M và N là hai điểm trên mặt nước có sóng do nguồn S truyền qua thì kết luận nà sau là đúng A. Nếu khoảng cách MN K Ằ thì M và N dao động cùng pha. B. Nếu khoảng cách MN 2K 1 y thì M và N dao động ngược pha. C. Nếu khoảng cách MN 2K 1 thì M và N dao động ngược pha. 4 D. Nếu SM-SN K Ằ thì M và N dao động cùng pha. Câu 6. Trong dao độn tắt dần kết luận nào sau là sai. A. Năng lượng dao động giảm dần theo thời gian. trường càng lớn. C. Nguyên nhân là do lực cản của môi trừng. công của lực ma sát. Câu 7. Một lò xo có độ cứng K 100N m. Treo vật m 250g dao động điều hoà tại thời điểm ban đầu có li độ là 5cm . Vận tốc vật khi đi qua vị trí cân bằng lần 1 là 2m s. Phương trình dao động là A. x 10cos 20t 7Ĩ 3 cm. B. x

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.