TAILIEUCHUNG - Mẫu Công văn dùng cho cấp chi đoàn

Bạn đang muốn soạn một mẫu Công văn nhưng không biết phải làm sao. Hãy kham khảo tài liệu "Mẫu Công văn dùng cho cấp chi đoàn" để có một mẫu công văn theo ý mình, bạn chỉ cần điền trực tiếp một số thông tin là đã có một công văn hoàn chỉnh. | Mẫu số 1: Mẫu Công văn dùng cho cấp chi đoàn ĐOÀN TRƯỜNG ĐHNN I LCĐ KHOA CHI ĐOÀN: Hà Nội, ngày tháng năm 200. GIẤY ĐỀ NGHỊ V/v.(1). Kính gửi:.(2). .(3). . . . . . . . . . XÁC NHẬN CỦA BÍ THƯ LIÊN CHI ĐOÀN (4) T/M BCH CHI ĐOÀN Bí thư (5) (1): Trích yếu nội dung (2): Tên đơn vị cần gửi (3) Nội dung công văn (4)Nếu chi đoàn gửi cấp đoàn trường thì cần xác nhận của LCĐ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
2    2    0