TAILIEUCHUNG - Báo cáo môn mạng máy tính " ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line "

Hiểu một cách đơn giản nhất, ADSL là sự thay thế với tốc độ cao cho thiết bị Modem hoặc ISDN giúp truy nhập Internet với tốc độ cao và nhanh hơn. Các biểu đồ sau chỉ ra các tốc độ cao nhất có thể đạt được giữa các dịch vụ cung cấp. ADSL viết tắt của Asymmetric Digital Subscriber Line - đó là đường thuê bao số không đối xứng, kỹ thuật truyền được sử dụng trên đường dây từ Modem của thuê bao tới nhà cung cấp dịch vụ. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO MÔN MẠNG MÁY TÍNH ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line ) Giáo viên hướng dẫn : Đỗ Xuân Toàn Nhóm sinh viên : Thị Thu Trang Thị Thu Trang Thùy Linh Lớp CT901 Hải phòng ngày tháng 2 năm 2008 Nội dung Tổng quan về ADSL Cơ chế hoạt động Các thành phần của ADSL Kết nối mạng Cấu trúc của ADSL Ứng dụng của ADSL Ưu & nhược điểm của ADSL Một số chuẩn ADSL 1 - TỔNG QUAN VỀ ADSL ADSL là gì ? Hiểu một cách đơn giản nhất, ADSL là sự thay thế với tốc độ cao cho thiết bị Modem hoặc ISDN giúp truy nhập Internet với tốc độ cao và nhanh hơn. Các biểu đồ sau chỉ ra các tốc độ cao nhất có thể đạt được giữa các dịch vụ cung cấp. ADSL có nghĩa như thế nào? ADSL viết tắt của Asymmetric Digital Subscriber Line - đó là đường thuê bao số không đối xứng, kỹ thuật truyền được sử dụng trên đường dây từ Modem của thuê bao tới Nhà cung cấp dịch vụ. Asymmetric: Tốc độ truyền không giống .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    4    0    10-08-2020
5    4    0    10-08-2020
131    5    0    10-08-2020
174    3    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN