TAILIEUCHUNG - 5 đặc điểm nhận dạng của một CEO vĩ đại

Tham khảo tài liệu '5 đặc điểm nhận dạng của một ceo vĩ đại', kỹ năng mềm, kinh nghiệm lãnh đạo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 5 đặc điể m nhận dạng một CEO vĩ đại Từ CEO giám đốc điều hành ngày nay đã không còn xa lạ. Nhưng thế nào là một CEO vĩ đại Câu trả lời nằm ở 5 đặc điểm được xác định dưới đây. Biết mình biết ta Các CEO vĩ đại là những nhà lãnh đạo vĩ đại. Họ biết rõ về mình và biết họ chịu trách nhiệm cho điều gì. Họ được gọi là người chuyên giải quyết vấn đề bởi vì những người khác tin vào sự công bằng vô tư của họ. Mọi người tôn trọng ý kiến của họ và mong đợi có được sự hướng dẫn từ họ. Các CEO vĩ đại cũng là những người chín chắn và kỹ lưỡng. Họ có thể vượt qua những sự thất vọng buồn chán nhanh hơn những người khác và biết cách khen thưởng cho thành tích của những người khác. Họ không đến cửa văn phòng để hò hét hô hào cho những điều họ cần. Họ cũng không quan tâm đến danh hiệu hay cấu trúc quyền lực nhưng lại quan tâm đến lợi ích của những người làm việc ở tổ chức. Họ đáng tin cậy bởi vì họ luôn trung thực với mọi người và vun đắp sự tin cậy đó từng ngày. Họ quan tâm đến các gia đình của nhân viên và họ biết rằng con người quan trọng hơn những đồng tiền. Họ cũng thể hiện điều đó trong hành động của mình. Các CEO vĩ đại luôn tìm kiếm phản hồi. Họ muốn biết những người khác nhìn nhận họ như thế nào để họ có thể tự hiểu mình tốt hơn và tiếp tục phát triển. Họ cũng muốn nhân viên phản hồi về tổ chức và họ sử dụng các cuộc khảo sát như là điểm khởi đầu cho một cuộc đối thoại để làm cho mọi việc tốt hơn. Có tài xoay sở Những CEO vĩ đại dường như có sức lực không giới hạn. Họ đến nơi làm việc với sự nhiệt tình cao nhất. Thậm chí khi họ không cảm thấy thích công việc họ cũng tìm cách để tự tăng cường và sẵn sàng làm việc. Họ quan tâm đến thể chất cũng như cảm xúc của chính mình để luôn sẵn sàng ở bên nhân viên cũng như tổ chức khi cần. Hàng ngày họ cho đi nhiều hơn nhận lại. Họ không từ bỏ. Nếu bức tường quá cao họ bước xuống và tìm cách đi vòng. Họ không đổ lỗi mà tìm kiếm các giải pháp cho các khó khăn để vấn đề đó không tái diễn. Dũng cảm Các CEO luôn là người làm một trong những

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    34    2