TAILIEUCHUNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG BIỂN VIỆT NAM

Việt Nam có vị trí địa kinh tế - chính trị đặc biệt quan trọng trong khu vực Đông Nam á. Biển Việt Nam giữ vai trò quan trọng về môi trường, sinh thái của khu vực, là vùng chuyển tiếp đặc biệt giữa Thái Bình Dương và ấn Độ Dương về mặt địa lý, sinh thái và hàng hải. Sự phát triển của nền kinh tế đất nước theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá chắc chắn phải gắn kết với lợi thế và tiềm năng to lớn của biển. Thế nhưng, vùng biển Việt Nam đang phải. | 1 PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG BIỂN VIỆT NAM Việt Nam có vị trí địa kinh tế - chính trị đặc biệt quan trọng trong khu vực Đông Nam á. Biển Việt Nam giữ vai trò quan trọng về môi trường sinh thái của khu vực là vùng chuyển tiếp đặc biệt giữa Thái Bình Dương và ấn Độ Dương về mặt địa lý sinh thái và hàng hải. Sự phát triển của nền kinh tế đất nước theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá chắc chắn phải gắn kết với lợi thế và tiềm năng to lớn của biển. Thế nhưng vùng biển Việt Nam đang phải chịu nhiều áp lực đứng trước nhiều nguy cơ đòi hỏi phải thực hiện một loạt giải pháp cần thiết để phát triển thực sự bền vững. Lợi thế Bờ biển Việt Nam dài trên km với 114 cửa sông lớn nhỏ. Hàng năm các sông đổ ra biển khoảng 880 tỷ mét khối nước và 250 triệu tấn bùn cát tập trung chủ yếu ở hai cửa sông lớn là sông Hồng và sông Mê Kông cung cấp cho biển nguồn dinh dưỡng to lớn và mở lấn ra biển gần ha đất bồi. Đất ngập nước ven biển có vai trò to lớn về sinh thái và môi trường có giá trị sử dụng cho khai hoang phát triển nông nghiệp nuôi trồng thuỷ sản xây dựng cơ sở hạ tầng. Việt Nam có trên hòn đảo ven bờ với diện tích hơn km2 có nhiều giá trị quý như đất sinh cư du lịch sinh thái xây dựng cơ sở hạ tầng khai thác biển. Vùng ven bờ biển với các vùng cửa sông đầm phá vũng vịnh đảo bãi cát biển hang động. có tiềm năng lớn đối với phát triển du lịch - dịch vụ. Hệ thống bãi biển với 125 bãi có giá trị cao đẹp nổi tiếng như Trà Cổ Cửa Lò Lăng Cô Đà Nằng. đã thu hút hàng triệu khách du lịch trong và ngoài nước mỗi năm. Hiện cả nước có trên 40 cảng biển lớn nhỏ theo quy hoạch đến năm 2010 là 104 là lợi thế về vận tải và giao thương trong nước cũng như quốc tế. Biển còn ẩn chứa trong mình nhiều nguồn lợi về khoáng sản như dầu khí than đá sa khoáng titan zircon monazit cát thuỷ tinh. Vùng ven biển có khoảng 100 mỏ khoáng sản đặc biệt vật liệu xây dựng rất phong phú về chủng loại và giàu về trữ lượng. Dầu khí thềm lục địa có trữ lượng khoảng 3 tỷ tấn trữ lượng công nghiệp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN