TAILIEUCHUNG - Vì sao thế giới không phẳng?

Sau sự kiện 11/9/2001, cuốn sách của Samuel Huntington Sự va chạm của các nền văn minh có vẻ như đã đoán trước những gì sẽ xảy ra. Toàn cầu hóa đã kéo con người, các quốc gia và thị trường xích lại gần nhau hơn bao giờ hết và đặt dấu chấm hết cho các đường biên giới quốc gia - đó là điều mà chúng ta thường được nghe. Nhưng nhìn kỹ hơn vào số liệu, chúng ta sẽ thấy, chỉ có một phần rất nhỏ của thế giới đang hội nhập theo cách hiểu của chúng ta | Vì sao thế giới không phẳng Sau sự kiện 11 9 2001 cuốn sách của Samuel Huntington Sự va chạm của các nền văn minh có vẻ như đã đoán trước những gì sẽ xảy ra. Toàn cầu hóa đã kéo con người các quốc gia và thị trường xích lại gần nhau hơn bao giờ hết và đặt dấu chấm hết cho các đường biên giới quốc gia - đó là điều mà chúng ta thường được nghe. Nhưng nhìn kỹ hơn vào số liệu chúng ta sẽ thấy chỉ có một phần rất nhỏ của thế giới đang hội nhập theo cách hiểu của chúng ta. Trên thực tế hơn 90 các cuộc điện thoại và lượt truy cập vào các trang web cũng như dòng đầu tư đều được thực hiện trong nội địa. Không những thế toàn cầu hóa ở mức độ nhỏ vẫn có thể bị dạt đi. 11 9 2001 Một ngày chẳng thay đổi gì nhiều Ý tưởng thì luôn phát tán nhanh hơn vượt qua những đường biên giới. Các nước nghèo sẽ có thể nhanh chóng tiếp cận những thông tin mà trước đây chỉ giới hạn trong các nước công nghiệp phát triển và ít khi vượt ra khỏi khu vực này. Toàn bộ cử tri sẽ được biết những điều mà trước đây chỉ có một số quan chức biết. Các công ty nhỏ sẽ cung cấp những dịch vụ mà trước đây chỉ những tập đoàn lớn mới có thể làm được. Về tất cả các phương diện này cách mạng viễn thông thật sự mang tính dân chủ giải phóng và cân bằng sự chênh lệch giữa lớn và bé giàu và nghèo. Một viễn cảnh toàn cầu mà Frances Cairncross đã dự đoán trong quyển sách Cái chết của khoảng cách Death of Distance có vẻ đang hiện ra trước mặt chúng ta. Dường như chúng ta đang trong sống trong một thế giới không còn như trước nghĩa là chỉ bao gồm các quốc gia riêng biệt bị chia rẽ bởi hàng rào thuế quan chắc chắn hệ thống viễn thông lạc hậu và nghi ngờ lẫn nhau. Theo những người phất cờ ủng hộ toàn cầu hóa thế giới nói trên đang ngày càng liên kết hiểu biết lẫn nhau và có thể nói rằng nó đang trở nên phẳng . Quan điểm này nghe rất lọt tai. Và nếu những xu hướng trong ngành xuất bản có thể nói lên điều gì thì toàn cầu hóa còn hơn cả một cuộc chuyển biến mạnh mẽ về chính trị và kinh tế đó là một nền công nghiệp đang bùng nổ.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN