TAILIEUCHUNG - Tiểu Luận: Thực Tập Giám Sát Tình Trạng

Cân bằng 2 mặt phẳng, Mặt phẳng đơn làm mất cân bằng tĩnh, lệch vuông góc, Phương đứng 12V1: Hai mặt phẳng làm mất cân bằng động, lệch song song, Đặt vật lệch 180º, Phương đứng 12V2: Phổ đồ thị tần số của bánh răng có tải giữa phương đứng và phương ngang ở vị trí ổ lăn1 12V1G1 và 12H1G1 | Bài 1: Cân bằng 2 mặt phẳng Mặt phẳng đơn làm mất cân bằng tĩnh, lệch vuông góc Phương đứng 12V1: Nhận xét: Phương ngang 12H1: Nhận xét: Hai mặt phẳng làm mất cân bằng động, lệch song song Đặt vật lệch 180º Phương đứng 12V2: Nhận xét: Phương ngang 12H2: Nhận xét: Bài 2 Phân tích phổ tần số bánh răng Phổ đồ thị tần số của bánh răng có tải giữa phương đứng và phương ngang ở vị trí ổ lăn1 12V1G1 và 12H1G1: Nhận xét: Phổ đồ thị tần số của bánh răng có tải giữa phương đứng và phương ngang ở vị trí ổ lăn 2: 12V2G1 và 12H2G1 Nhận xét: Phổ đồ thị tần số của bánh răng không tải giữa phương đứng và phương ngang ở vị trí ổ lăn 1; 12V1G0 và 12H1G0: Phổ đồ thị thể hiện bánh răng lắp lệch trục ở vị trí 1 Nhận xét: Phổ đồ thị tần số của bánh răng không tải giữa phương đứng và phương ngang ở vị trí ổ lăn 2 :12V2G0 và 12H2G0: Phổ đồ thị thể hiện bánh răng lắp lệch trục ở vị trí 2 Nhận xét: Bài 3 Phân tích rung động bánh răng Phổ đồ thị tần số của bánh răng không tải giữa phương đứng và phương ngang ở vị trí ổ lăn 1, 12H1LR và 12V1LR Phổ đồ thị thể hiện bánh răng lắp lệch răng ở vị trí 1 Nhận xét: Phổ đồ thị tần số của bánh răng không tải giữa phương đứng và phương ngang ở vị trí ổ lăn 2: 12H2LR và 12V2LR Phổ đồ thị thể hiện bánh răng lắp lệch răng ở vị trí 2 Nhận xét: Bài 4 Cân bằng 1 mặt phẳng Phổ đồ thị tần số ổ lăn theo phương đứng 12H1BG: Nhận xét: Phổ đồ thị tần số ổ lăn theo phương ngang 12V1BG: Nhận xét: Bài 5 Phân tích phổ các dạng hỏng bánh răng lệch trục Phổ đồ thị tần số bánh răng giữa phương ngang và đứng ở vị trí ổ lăn 1, 12H1G0 và 12V1G0: Nhận xét: Phổ đồ thị tần số bánh răng giữa phương ngang và đứng ở vị trí ổ lăn 2, 12H2G0 và 12V2G0: Nhận xét: Bài 6 Đo và phân tích rung động ổ bi Phân tích phổ tần số ca ngoài: Nhận xét: Phân tích phổ tần số ca trong: Nhận xét: Phân tích phổ tần số vòng cách: Nhận xét: Phân tích phổ tần số viên bi: Nhận xét: Thực Tập Giám Sát Tình Trạng Nguyễn Văn Sơn Trang 17

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.