TAILIEUCHUNG - Điếc và cách phát hiện – Phần 1

Tham khảo tài liệu 'điếc và cách phát hiện – phần 1', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | rx Ấ A r 1 1 r À 1 X r l Ầ Điêc và cách phát hiện - Phần 1 I. ĐẶT VẤN ĐỀ Bethoven nhà soạn nhạc nổi tiếng cả thế giới ai cũng biết đến khi bị điếc đã thốt lên Sự bất hạnh này của tôi làm nỗi đau tăng lên gấp hai không ai hiểu được tôi. Tôi không còn những cuộc vui những cuộc nói chuyện thú vị không còn những buổi trao đổi kinh nghiệm với các bạn đồng nghiệp. Tôi muốn được hòa nhập với xã hội nhưng căn bệnh của tôi bắt tôi sống như một người bị ruồng bỏ . Anh hưởng điếc đối với người lớn đã vậy nhưng đối với trẻ nhỏ còn nặng nề hơn nhiều có thể ví như một thảm họa. Nó gây ra các hậu quả liên tiếp. Trẻ nghe kém thường chậm nói hoặc không nói được. Từ đó dẫn đến chậm phát triển ngôn ngữ và gây khó khăn cho việc học tập. Theo số liệu thống kê của WHO năm 2000 trên thế giới có khoảng 250 triệu người điếc chiếm 4 2 dân số. WHO cũng ước tính số người điếc trên 14 tuổi của vùng Đông Nam Châu Á là 63 triệu người. Riêng ở Việt Nam từ 12 2000 đến 12 2001 Trung tâm Tai Mũi Họng và Viện Tai Mũi Họng thực hiện điều tra Bệnh tai và nghe kém tại 6 tỉnh trên cả nước 3 tỉnh phía Bắc và 3 tỉnh phía Nam kết quả tỷ lệ điếc khoảng 6 tức là cứ 100 người có 6 người bị điếc. Đây là một tỷ lệ rất cao. II. ĐIẾC VÀ ĐỘ ĐIẾC 1. Thế nào là điếc - Người điếc là người không có khả năng nghe như người có sức nghe bình thường. - Có nhiều mức độ điếc khác nhau Nghe bình thường có thể nghe được cả lời nói thầm Điếc nhẹ chỉ nghe được lời nói bình thường khi đứng cách 1 mét Điếc trung bình Chỉ có thể nghe nói lớn khi đứng cách 1mét Điếc nặng chỉ có thể nghe khi được hét sát vào tai. Điếc sâu rất nặng Không nghe được cả những từ hét sát tai điếc 2. Điếc mức độ nào được coi là tàn tật Người lớn khi chỉ nghe được tiếng nói lớn hoặc các từ thét lên Trẻ em Khó khăn nghe khi giao tiếp bình thường Vì sao mức độ điếc được coi là tàn tật của trẻ em so với người lớn lại nhẹ hơn vì trẻ em cần nghe tốt để học nói và phát triển ngôn ngữ 3. Để hiểu chúng ta nghe như thế nào trước tiên xin nhắc lại a. Giải phẫu

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.