TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2011 - ĐỀ 434

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học năm học 2011 - đề 434', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TRƯỜNG THPT NTH TỔ VẬT LÝ ĐỀ 434 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2011 THỜI GIAN LÀM BÀI 90 PHÚT không kể thời gian phát đề Câu 1 Tìm kết luận sai về thuyết lượng tử anh sáng. A. Ta có cảm giác chùm là liên tục vì số lượng các phôtôn là rất lớn B. Mỗi phần đó mang một năng lượng hoàn toàn xác định gọi là lượng tử năng lượng C. Khi ánh sáng truyền đi lượng tử không đổi không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn sáng D. Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục mà thành từng phần riêng biệt đứt quãng. Câu 2. Hai dao động điều hòa cùng phương cùng chu kỳ T 2s. Dao động 1 có li độ ở t 0 bằng biên độ và bằng 1cm. Dao động 2 có biên độ 5 3 cm và ở t 0 vật qua VTCB theo chiều âm. Phương trình của dao động tổng hợp là A. x V3cos 2 t B. x V3cos 2 t y C. x 2cos t- D. x 2cos t- y Câu 3. Một chất điểm dao động điều hòa thực hiện 20 dao động trong 60s. Chọn gốc thời gian lúc chất điểm A 3 đang ở vị trí biên âm. Thời gian ngắn nhất chất điểm qua vị trí có li độ x cm kể từ lúc bắt đầu dao động là 25s 75s 5s Câu 4. Một vật dao động điều hòa. Câu khẳng định nào là sai A. Gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ. B. Khi vật chuyển động từ hai biên về vị trí cân bằng thì vectơ vận tốc v và vectơ gia tốc a luôn ngược chiều nhau. C. Lực hồi phục lực kéo về luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ D. Khi vật chuyển động từ vị trí cân bằng ra hai biên thì vectơ vận tốc v và vectơ gia tốc a luôn ngược chiều nhau Câu 5. Hai con lắc lò xo có cùng độ cứng k. Biết chu kỳ dao động T 2T2. Khối lượng của hai con lắc liên hệ với nhau theo công thức A. m 2 . B. m1 4m2 C. m2 4m1 D. m1 2m2 Câu 6. Chọn câu sai A. Pha ban đầu ọ không phải là một góc thực mà là một đại lượng trung gian giúp ta xác định trạng thái dao động ban đầu của vật. B. Tần số góc ro là đại lượng trung gian cho ta xác định chu kỳ và tần số dao động. C. Tần số dao động f của con lắc lò xo tỉ lệ với 4k và tỉ lệ nghịch với y m D. Chu kỳ T là .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    239    0    02-12-2023
68    227    1    02-12-2023
12    203    0    02-12-2023
126    204    1    02-12-2023
287    212    2    02-12-2023
23    207    2    02-12-2023
11    213    0    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.