TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn kỹ thuật trồng khoai tây

Khoai tây được xếp vào nhóm cây vụ đông ưa lạnh, thời vụ gieo trồng từ 15/10 đến 10/11. Khoai tây thuộc loại cây dễ trồng có giá trị kinh tế cao thích hợp trồng trong vụ đông. Có thể trồng trên đất ruộng, đất phù sa ven sông, suối thành phần cơ giới nhẹ thoát nước và giữ ẩm tốt. Hiện nay trong sản xuất đang phổ biến nhiều giống khoai tây có năng suất cao phẩm chất ngon được thị trường trong nước ưa chuộng và đảm bảo tiêu chuẩn chế biến, xuất khẩu như các giống khoai. | Hướng dẫn kỹ thuật trồng khoai tây và giữ ẩm tốt. Khoai tây được xêp vào nhóm cây vụ đông ưa lạnh thời vụ gieo trồng từ SBaggwIS 15 10 đên 10 11. Khoai tây thuộc loại Ệcây dễ trồng có giá trị kinh tê cao thích hợp trồng trong vụ đông. Có thể trồng ặMgỆtrên đất ruộng đất phù sa ven sông l suối thành phần cơ giới nhẹ thoát nước Hiện nay trong sản xuất đang phổ biên nhiều giống khoai tây có năng suất cao phẩm chất ngon được thị trường trong nước ưa chuộng và đảm bảo tiêu chuẩn chê biên xuất khẩu như các giống khoai tây Đức giống Mariela Solara . Khoai tây Hà Lan giống Diamant giống khoai tây KT3 Giống VT2 khoai tây hạt lai đời G1 giống khoai tây lai Hồng hà 2 và Hồng hà 7 . để trồng khoai tây đạt năng suất cao kinh nghiệm của một số bà con nông dân như sau Chọn chân đất cát pha thịt nhẹ tưới tiêu thuận lợi. Cày bừa làm đất nhỏ vơ sạch cỏ dại tàn dư cây trồng vụ trước. Lên luống đơn luống rộng 0 6 - 0 7 m trồng 1 hàng hoặc lên luống kép luống rộng 1 2 m trồng 2 hàng . Khoai tây có thể trồng nguyên cả củ hoặc trồng bằng miêng bổ nhiều nơi bà con nông dân trồng khoai tây bằng miêng bổ để tiêt kiệm củ giống giảm chi phí đầu tư ban 2 cách bổ bổ củ theo cách truyền thống chấm xi măng khô cách này đơn giản nhưng củ giống dễ bị thối nêu sau khi trồng gặp mưa. Bổ củ theo phương pháp cắt dính tuy có kỳ công hơn nhưng tỷ lệ củ giống không bị thối sau khi trồng cao. Phương pháp bổ củ chấm xi măng Trước khi trồng 1 - 2 ngày tiến hành bổ củ giống chỉ bổ những củ giống to có nhiều mầm. Tốt nhất bổ theo chiều dọc củ để chất dinh dưỡng được phân bố đều trên các miếng bổ tạo độ đồng đều của cây sau khi trồng. Mỗi miếng bổ phải có ít nhất từ 1 - 2 mầm trở lên. Dao cắt phải mỏng sắc để tránh gây dập nát tế bào nơi vết cắt. Cần nhúng dao vào nước xà phòng đặc sau mỗi lần bổ 1 - 2 củ để tránh lây bệnh. Chấm mặt cắt của miếng khoai tây vào xi măng khô rồi xếp 1 lượt lên giàn. Phương pháp cắt dính Cắt dọc củ theo chiều của mầm đỉnh để tiết diện miếng cắt là nhỏ nhất. Miếng cắt tuyệt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.