TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn kỹ thuật trồng khoai tây sau lụt

Khoai tây là một cây trồng có ưu thế về mùa vụ, ít cạnh tranh với các cây trồng khác trong vụ đông. Do khoai tây có thời gian sinh trưởng ngắn (90 ngày) nên không ảnh hưởng tới cơ cấu cây trồng vụ sau. Nếu thực hiện tốt các khâu từ khâu giống đến khâu kỹ thuật một chu kỳ khoai tây cho chúng ta một lượng sản phẩm đáng kể (15-25 tấn/ha). Để vụ trồng khoai tây cho năng suất và chất lượng cao trong vụ đông cần phải thực hiện các bước cơ bản sau đây: 1 | II r 1 X Ẩ Ẩ A. 11 1 J Hướng dân kỹ thuật trông khoai tây sau lụt Khoai tây là một cây trông có u thế về mùa vụ ít cạnh tranh ới các cây trông khác trong vụ ông. Do khoai tây có thời gian inh trưởng ngắn 90 ngày nên hông ảnh hưởng tới cơ cấu cây rông vụ sau. Nếu thực hiện tốt các khâu từ khâu giống đến khâu kỹ thuật một chu kỳ khoai tây cho chúng ta một lượng sản phẩm đáng kể 15-25 tấn ha . Để vụ trồng khoai tây cho năng suất và chất lượng cao trong vụ đông cần phải thực hiện các bước cơ bản sau đây 1. Đất trồng làm đất và lên luống Khoai tây là loại cây trồng có thể trồng trên nhiều loại đất. Sau mưa lũ có thể trồng khoai tây trên chân đất vàn cao hoặc vàn trũng có điều kiện tưới tiêu nước chủ động. Tranh thủ nước rút đến đâu khi đất đạt độ ẩm đất phù hợp 75-80 bóp đất đã tơi là tranh thủ trồng khoai tây ngay. Đất phải được cày bừa kỹ nhặt sạch cỏ dại lên luống cao 20 - 25 cm luống rộng 1 2 m bao gồm cả dãnh luống mặt luống rộng 90 cm cho luống khoai tây trồng hàng đôi nếu trồng sang đến vụ xuân phải lên luống cao và làm rãnh thoát nước. 2. Khoai tây giống Khoai tây giống có rất nhiều nguồn mà chúng ta có thể khai thác đó là - Nguồn giống khoai tây hiện đang được bảo quản ở các kho lạnh tại một số địa phương gồm Viện nghiên cứu công ty giống của các tỉnh các công ty TNHH có chức năng làm giống. Nguồn giống này sẽ chủ yếu cho khoai đông chính vụ. - Nguồn giống khoai tây nhập khẩu từ châu Âu Nguồn giống này sẽ được cập cảng vào thời gian 25-30 11 chủ yếu trồng vào vụ xuân và làm giống cho năm sau. - Nguồn giống từ Trung Quốc Đây là nguồn giống tương đối thuận lợi đối với nước ta trong thời điểm hiện nay kể cả về không gian cũng như thời gian. Nếu chất lượng giống được kiểm soát chặt chẽ sẽ là cơ hội tốt cho nông dân phủ kín diện tích cho vụ đông năm nay bằng cây khoai tây. 3. Thời vụ gieo trồng Tùy theo thời gian nước rút sau lũ có thể bố trí trồng khoai tây theo hai thời vụ sau Vụ đông Trồng từ 15 10 đến 15 11. Vụ xuân Trồng từ 15 11 đến 15 12. Với thời vụ trồng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.