TAILIEUCHUNG - Luận văn: "Sức cạnh tranh và các giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của Công ty may xuất khẩu trong thị trường quốc tế"

Chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường là một bước ngoặc lớn có tính chất cơ bản để nền kinh tế nước ta có thể đứng vũng và phát triển kịp với nền kinh tế thế giới và khu vực. Sự chuyển đổi này đã kéo theo sự chuyển hướng trong việc lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp. Cơ chế mới này mở ra một thời kỳ đầy cơ hội phát triển nhưng cũng nhiều thách thức lớn đối với các thành. | CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NGUYỄN THỊ THUỶ MỤC LỤC Lời nói đầu 4 Chương I Những vấn đề chung về cạnh tranh và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh 5 I . Những lý luận cơ bản về cạnh tranh và khả năng cạnh tranh 5 tranh khả năng cạnh tranh và vai trò của cạnh tranh 5 - Khái niệm cạnh tranh và khả năng cạnh tranh 5 - Vai trò của cạnh tranh 5 2. Các loại hình cạnh tranh. 7 - Căn cứ vào chủ thể tham gia thị trường. 7 - Căn cứ vào phạm vi ngành kinh tế. - Căn cứ vào mức độ cạnh tranh. - Căn cứ vào tính chất của cạnh tranh. II . Các nhân tố ảnh hưởng và các chỉ tiêu đánh giá đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu hàng hoá 1. Mô hình Micheal Porter về 5 lực lượng cạnh tranh 2. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Doanh nghiệp. Các nhân tố khách quan. Môi trường Kinh tế quốc dân. - Môi trường ngành. - Các nhân tố chủ quan. - Hàng hoá và cơ cấu hàng hoá trong kinh doanh. - Yếu tố giá cả. - Chất lượng hàng hoá. - Tổ chức hoạt động xúc tiến. - Dịch vụ sau bán hàng. 1 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NGUYỄN THỊ THUỶ - Phương thức thanh toán. - Yếu tố thời gian. 3. Một số chỉ tiêu tổng hợp đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. III . Những yêu cầu cơ bản của cạnh tranh trên thị trường quốc tế trong điều kiện hiện nay. Một là Hàng hoá phải được thích nghi hoá theo các đặc trưng vật lý của nó. Hai là Hàng hoá phải tích nghi hoá theo các đặc trưng dịch vụ của nó. Ba là Thích nghi hoá theo các đặc trưng có tính biểu tượng của hàng hoá. IV . Những biện pháp chủ yếu trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu. 1Các biện pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh. Xác định các chiến lược cạnh tranh. Chương II Thực trạng về khả năng cạnh tranh của Công ty May Xuất Khẩu trong hoạt động xuất khẩu hàng may mặc Thời trang giai đoạn 1999 -2003 I . Khái quát về sản xuất kinh doanh của Công ty 1.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    4    0    12-08-2020
4    5    0    12-08-2020
7    3    0    12-08-2020
24    4    0    12-08-2020
295    3    0    12-08-2020
3    3    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN