TAILIEUCHUNG - Thủ tục cấp giấy phép phương tiện vào cảng bến thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia.

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy phép phương tiện vào cảng bến thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thủ tục cấp giấy phép phương tiện vào cảng bến thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa quốc gia đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia. Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định Các Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực thuộc Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Các Văn phòng Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Đại diện Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực. Cơ quan phối hợp nếu có Hải quan Biên phòng Y tế kiểm dịch đối với phương tiện thuỷ nước ngoài. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Giải quyết ngay sau khi thuyền trưởng người lái phương tiện nộp hoặc xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định và cơ quan Cảng vụ đã kiểm tra thực tế phương tiện. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Phí trọng tải Lượt vào kể cả có tải không tải 165 đồng tấn trọng tải toàn phần Thông tư số 101 2008 TT - BT. Lệ phí ra vào Phương tiện chở hàng có trọng cảng bến thuỷ nội địa 2. thu cả cho tải toàn phần từ 10 tấn đến 50 tấn là 5000 đồng chuyến. Phương tiện chở hàng có trọng Thông tư số 101 2008 TT - BT. lượt vào và tải toàn phần từ 51 tấn đến 200 lượt ra tấn hoặc chở khách có sức chở từ Tên phí Mức phí Văn bản qui định 13 ghế đến 50 ghế là đồng chuyến Phương tiện chở hàng đoàn lai có trọng tải toàn phần từ 201 đến 500 tấn hoặc chở khách có sức chở từ 51 ghế đến 100 ghế là đồng chuyến Phương tiện chở hàng đoàn l Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần từ 10 tấn đến 50 tấn là 5000 đồng chuyến. Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần từ 51 tấn đến 200 tấn hoặc chở khách có sức chở từ 13 ghế đến 50 ghế là đồng chuyến. Phương tiện chở hàng đoàn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
204    5    0    10-08-2020
49    3    0    10-08-2020
1    8    0    10-08-2020
7    5    0    10-08-2020
443    5    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN