TAILIEUCHUNG - “Tư duy lãnh đạo trường tồn và phát triển...”

Lần đầu tiên tại VN, ông Brian Bacon - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Học viện lãnh đạo Oxford (Anh Quốc), một diễn giả hàng đầu thế giới về kỹ năng lãnh đạo đã có buổi nói chuyện trước 200 doanh nhân, các nhà nghiên cứu khoa học quản lý với chủ đề "Tư duy lãnh đạo để trường tồn và phát triển trong một thế giới đầy biến động". DĐDN đã có cuộc PV ông xung quanh nội dung này | Tư duy lãnh đạo trường tồn và phát triển. Nguồn Lần đầu tiên tại VN ông Brian Bacon - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Học viện lãnh đạo Oxford Anh Quốc một diễn giả hàng đầu thế giới về kỹ năng lãnh đạo đã có buổi nói chuyện trước 200 doanh nhân các nhà nghiên cứu khoa học quản lý với chủ đề Tư duy lãnh đạo để trường tồn và phát triển trong một thế giới đầy biến động . DĐDN đã có cuộc PVông xung quanh nội dung này. Người lãnh đạo phải hành động để có thể thay đổi được cách quản lý một dN Việc thay đổi được cách quản lý một DN hay tổ chức một Cty cũng giống như một tảng băng lớn đang trôi. Việc người lãnh đạo thay đổi mục tiêu chiến lược cũng như đường lối của một Cty cũng giống nhưđổi hướng đi của một tảng băng. Có hai yếu tố để có thể di chuyển được tảng băng DN đó là thay đổi dòng chảy và luồng gió xung quanh tảng băng đó. - Dòng chảy chính là cách suy nghĩ của người lãnh đạo và luồng gió chính là kế hoạch chiến lược mục tiêuphát triển của DN. Còn sự tin tưởng vào kế hoạch sẽ nằm dưới tảng băng và nó chính là yếu tố văn hóa của DN điều này sẽ ảnh hưởng tới truyền thống của DN và sự khác nhau giữa nhà lãnh đạo chính là ở đấy. Nhà lãnh đạo phải thay đổi được các yếu tố bên trong một DN. đây chính là lý do tại sao nhiều DN phải thay đổi cách suy nghĩ cũng như gió chỉ ảnh hưởng bên trong còn dòng chảy thì ngược chiều gió. Muốn thay đổi DN chúng ta cần thay đổi dòng chảy chứ không thể thay đổi được gió có nghĩa là cần thay đổi cách suy nghĩ của người lãnh đạo. Không chỉ lãnh đạo đưa ra đường lối mục tiêu mà phải nhiều hơn thế còn phải biết cách chỉ dẫn những người khác làm theo cách của mình. Vai trò của người lãnh đạo rất quan trọng và gây ảnh hưởng lớn tới người khác tránh tình trạng để họ phải phân vân. Văn hoá Doanh nghiệp ảnh hưởng tới quá trình phát triển Doanh nghiệp Đây là một yếu tố rất quan trọng trong phát triển DN. ở những nước phát triển các tập đoàn đã có lâu đời nên họ có thể xây dựng một DN rất chuyên nghiệp với đầy đủ các tố chất trong .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    5    0    10-08-2020
1    7    0    10-08-2020
4    4    0    10-08-2020
6    5    0    10-08-2020
243    3    0    10-08-2020
3    4    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    34    2