TAILIEUCHUNG - Ebook Portable Softwares part 103

Tham khảo tài liệu 'ebook portable softwares part 103', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Bây giờ tiếp đến cho nó tùy thuộc vào loại như có file file .exe file . thì sẽ có Action khác nhau. Nếu là patch hay file fix cho soft thì các bạn nên chọn Action là để cho hiện ra folder chứa file sau đó người dùng sẽ copy file đó vào trong thư mục cài đặt là xong còn file .exe thì các bạn làm y như file setup là xong còn file thì Action cho nó là là xong. Thế là xong một soft các soft khác các bạn làm tương tự. Tiếp theo có thể cho thêm vào tên của trang wed download ở đây là NewLive chọn biểu tượng chữ A trên toolbar rồi viết NewLive Software vào chọn font kích cỡ màu sắc . và để cho nó đi đến trang chủ thì trong phần Action chọn tiếp đó đánh vào đó là hxxp Label Properties Label2 z Settings oi. l Attributes A Actions OnCfck On Enter On Leave Event Variables None 01 Tile. ŨpenưRL http UMW. realcorwer t. com Rồi viết thêm tên mình vào là xong ví dụ như tôi sẽ viết là myloveisthuy - A member of và làm tương tự như trên để khi kích chuột vào đó sẽ mở forum ra. Hay muốn khi kích vào đó thì sẽ gửi mail tới cho tôi thì tôi sẽ dùng tên email . Xong Nếu muốn làm Minimize và Exit cho nó thì các bạn chọn button nào đó tôi thì hay lấy trong Gallery - Images - Bullets. Chọn 2 thằng nào đó kéo nó ra kích đúp vào nó chọn tab Action - Application. Minimize và nữa là xong. Công việc cuối cùng là cho ra thành file AIONewLive là xong. Lưu ý trước khi đưa ra các bạn nên test lại nó đã chạy đúng chưa có sai xót chỗ nào không bằng cách nhấn F5 hay biểu tượng giống cái monitor trên thanh Toolbar của AMS để Preview project của mình. Sau đó khi đã test OK thì đến Publish cho ra sản phẩm nào Nhấn F7 hay biểu tượng đĩa CD trên thanh toolbar của AMS sẽ hiện ra như sau Chọn Compressed Executable để tạo ra file .exe ngoài ra để cho các mục đích khác các bạn có thể chọn Hard Drive Folder CD-R CD-RW hay ISO Image. Sau đó .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    4    0    12-08-2020
5    7    0    12-08-2020
4    3    0    12-08-2020
447    4    0    12-08-2020
7    6    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
33    13    0