TAILIEUCHUNG - Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở (quy định tại Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/09/2006 của Chính phủ)

Tham khảo tài liệu 'thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở (quy định tại nghị định 90/2006/nđ-cp ngày 06/09/2006 của chính phủ)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở quy định tại Nghị định 90 2006 NĐ-CP ngày 06 09 2006 của Chính phủ Thông tin Lĩnh vực thống kê Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân thành phố. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan phối hợp nếu có Các sở ngành quận huyện có liên quan Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 45 ngày làm việc theo Nghị định 90 2006 NĐ-CP ngày 06 9 2006 của Chính phủ. Trong quá trình thẩm định dự án nếu có vấn đề chưa rõ về cơ sở thẩm định dự án Sở Xây dựng sẽ lấy ý kiến các đơn vị có liên quan hoặc mời Chủ đầu tư và đơn vị lập dự án để làm rõ. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí thẩm định dự theo hệ số định mức qui 1. án đầu tư xây dựng công trình định và tổng mức đầu tư của dự án Thông tư số 109 2000 TT-BTC n. Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Tên bước 1. Bước 1 2. Bước 2 3. Bước 3 Mô tả bước Chủ đầu tư lập tờ trình kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở và thuyết minh dự án để trình cho Sở Xây dựng thẩm định và phê duyệt dự án. theo quy định tại điều 6 7 Nghị định 90 2006 NĐ-CP ngày 06 09 2006 của Chính phủ . Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Xây dựng 60 Trương Định phường 7 quận 3 . Thời gian nhận hồ sơ sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu. Chuyên viên trực tiếp nhận xem xét thành phần phần hồ sơ - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ Viết phiếu hướng dẫn bổ túc hồ sơ. - Trường hợp hồ sơ đầy đủ Tiếp nhận và cấp biên nhận cho chủ đầu tư và nhập dữ liệu vào mạng thông tin Sở lập phiếu theo dõi hồ sơ chuyển đến công đoạn sau. Căn cứ ngày hẹn trên biên nhận hồ sơ chủ đầu tư đến Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Xây dựng 60 Trương Định phường 7 quận 3 . Thời

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    170    0    09-06-2023
68    169    0    09-06-2023
12    155    0    09-06-2023
126    163    1    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.