<

TAILIEUCHUNG - Đề tài: Chấm điểm tín dụng các doanh nghiệp tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam

Ngay từ khi ra đời, Ngân hàng thương mại đã luôn chứng tỏ vai trò quan trọng của nó trên lĩnh vực tiền tệ với nội dung hoạt động chủ yếu là nhận gửi và cho vay. Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường, khi đồng vốn được coi là một trong những điều kiện tiên quyết thì nhu cầu về vốn tín dụng càng cao hơn bao giờ hết. Công cuộc Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá do Đảng khởi xướng, nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, tránh nguy cơ tụt hậu ngày càng xa với. | Ngân hàng phát minh lớn thứ 3 của loài người ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của mình dưới sự phát triển của nền kinh tế một quốc gia. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi nền kinh tế thế giới chuyển sang xu thế hội nhập cùng phát triển với nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt. Thì sự vững mạnh của hệ thống Ngân hàng của mỗi quốc gia ít nhiều phản ánh được vị thế của quốc gia đó trên thương trường quốc tế. Đối với Việt Nam, nền kinh tế thị trường và yêu cầu của quá trình đổi mới đất nước đòi hỏi hệ thống ngân hàng cần phải luôn luôn hoàn thiện các hoạt động kinh doanh còn có nhiều thiếu sót của mình, trong đó có hoạt động tín dụng. Tín dụng ngân hàng trong thời gian qua là một công cụ đắc lực của các NHTM trong việc giúp nhà nước, đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phát triển nông nghiệp nông thôn tăng năng lực sản xuất cho các doanh nghiệp, tăng sức mạnh cạch tranh của Việt Nam trên thi trường thế giới. Việc hoàn thiện và nâng cao hiệu quả tín dụng ngân hàng đòi hỏi mang tính chất cấp bách cho cả ngân hàng và nền kinh tế nó chỉ không mang lại lợi nhuận cho ngân hàng mà còn phục vụ trực tiếp đến công cuộc đổi mới của đất nước. Những vấn đề đã đề cập trong chuyên đề thực tập tốt nghiệp này chỉ là một khía cạnh hoạt động cuả hoạt động ngân hàng. Hy vong rằng qua đó những suy nghĩ của em có thể đóng góp 1 phần bé nhỏ cho nhiệm vụ nâng cao hiệu quả tín dụng Ngân hàng Ngoai thương Việt Nam nói riêng và Việt Nam nói chung. Do thời gian nghiên cứu và kiến thức còn nhiều hạn chế thiếu xót, em mong muốn có sự hướng dẫn và chỉ bảo cùng những ý kiến đóng góp quý báu của các thày cô giáo, của các anh chị bạn bè và bất kỳ ai quan tâm đến đề tài này để bài viết đầy đủ và hoàn thiện hơn. Một lần nữa em xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của các thày cô giáo, đặc biệt là cô giáo TS. Phan Thị Thu Hà đã nhiệt tình giúp em hoàn thành chuyên đề này.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.