TAILIEUCHUNG - Cách dùng từ đồng nghĩa

Cách dùng từ đồng nghĩa Xin hỏi những từ đồng nghĩa trong tiếng Anh có thể thay thế cho nhau được hay không, chẳng hạn “lazy” và “idle”; “cheap” và “inexpensive”; “rich” và “wealthy”? | Cách dùng từ đông nghĩa Xin hỏi những từ đồng nghĩa trong tiếng Anh có thể thay thế cho nhau được hay không chẳng hạn lazy và idle cheap và inexpensive rich và wealthy Hai từ lazy và idle có ý nghĩa tương tự nhưng không phải lúc nào chúng cũng thay thế được cho nhau. Khi bạn muốn miêu tả một người làm việc không chăm chỉ bạn có thể nói John is very lazy hoặc John is very idle . Cả hai câu này đều có nghĩa là John rất lười biếng. Tuy nhiên sắc thái của hai từ này lại có phần khác biệt nên không phải lúc nào cũng có thể dùng từ này thay cho từ kia. Lazy thường mang ý nghĩa tiêu cực. Nó thường đem lại cho người nghe cảm giác không tốt về người đang được nói tới. Vì vậy nó thường được dùng để chê bai hay chỉ trích. Trái lại idle trong những ngữ cảnh nhất định lại có nghĩa là không có việc làm thất nghiệp hay nhàn rỗi . Bởi thế nó không hàm ý tiêu cực chỉ trích hay chê bai đối tượng được đề cập đến. Ví dụ Khi bạn ấn nút in print trên máy tính có một dòng chữ hiện lên Printer idle . Cụm này có nghĩa là vào thời điểm đó máy in không hoạt động. Tương tự khi một nhà máy phải đóng cửa vì không có đủ việc làm cho công nhân người Anh có thể nói The factory is idle Nhà máy không hoạt động . Và đương nhiên hậu quả là .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.