TAILIEUCHUNG - Triển khai Vista – Phần 29: Cấu hình Distribution Shares (tiếp tục)

Trong phần này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về cách triển khai Windows Vista bằng cách add các gói và các ứng dụng vào distribution share bằng Microsoft Deployment Toolkit 2008. | Triển khai Vista - Phần 29 Cấu hình Distribution Shares tiếp tục Nguồn Mitch Tulloch Quản trị mạng - Trong phần này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về cách triển khai Windows Vista bằng cách add các gói và các ứng dụng vào distribution share bằng Microsoft Deployment Toolkit 2008. Giới thiệu Trong phần trước của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về cách tạo một distribution share trong MDT 2008 và cách bổ sung thêm các file cài đặt của hệ điều hành các driver thiết vị vào thư mục chia sẻ đó. Trong phần này chúng tôi sẽ tiếp tục những gì còn lại của phần trước bằng cách giới thiệu cách add các gói và các ứng dụng vào distribution share. Add các gói vào distribution share Bạn cũng có thể add các gói vào distribution share của mình để có thể được cài đặt khi bạn triển khai Vista bằng MDT. Một gói phần mềm hoặc file Windows package có thể gồm có các nâng cấp hotfixes language packs hoặc phần mềm khác. Các gói cho Windows Vista hoặc Windows Server 2008 thường gồm có file mở rộng với đuôi .msu và một số file .cab mỗi một file .cab là một nâng cấp file mô tả .xml file thuộc tính và dữ liệu metadata khác. Các gói language pack cũng có thể có đuôi .cab. Để add một gói nào đó vào distribution share kích chuột phải vào nút OS Packages và chọn New để khởi chạy New Package wizard sau đó duyệt đến thư mục có file .msu hoặc .cab cư trú xem trong hình 1 Hình 1 Add một gói vào distribution share Khi các gói đã được add chúng sẽ được hiển thị trong panel chi tiết của Workbench hình 2 Hình 2 Các gói đã được add vào distribution share Để xem các thuộc tính chi tiết của gói hãy kích chuột phải vào nó và chọn Properties Hình 3

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    6    0    11-08-2020
514    3    0    11-08-2020
1    2    0    11-08-2020
6    10    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    19    0