TAILIEUCHUNG - Tuyển tập 12 bài tập Kinh tế lượng

Bài 1: Cho kết quả hồi quy sau: 1/ Viết hàm hồi quy mẫu. Giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng các hệ số góc của mô hình. 2/ Biến độc lập nào thực sự giải thích cho sự biến động của cầu tiền. | Bài tập kinh tế lượng Bài 1. Cho kết quả hồi quy sau với MR là cầu về tiền tỉ R là lãi suất GDP là tổng sản phẩm quốc nội tỉ . Cho a 5 . Dependent Variable MR - Method Least Squares Included observations 31 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C R GDP GDP -1 R-squared Mean dependent var Durbin-Watson stat Prob F-statistic 1. Viết hàm hồi quy mẫu. Giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng các hệ số góc của mô hình. 2. Biến độc lập nào thực sự giải thích cho sự biến động của cầu tiền. 3. Hàm hồi quy có phù hợp không 4. Nếu lãi suất tăng 1 thì cầu tiền giảm trung bình tối đa bao nhiêu 5. Nếu GDP cùng thời kỳ tăng 1 tỷ thì cầu tiền tăng trong khoảng nào 6. Phải chăng lãi suất tăng 1 thì cầu tiền giảm nhiều hơn 6 tỷ. 7. Hệ số xác định của mô hình ước lượng được bằng bao nhiêu Ý nghĩa con số đó 8. Có thể nói GDP năm trước không tác động tới cầu tiền năm nay 9. Nhận xét về ý kiến cho rằng GDP có tác động thuận chiều tới cầu về tiền. 10. Nếu bỏ bớt biến GDP -1 ra khỏi mô hình thì được mô hình mới có hệ số xác định là . Vậy có nên bỏ biến này không 11. Cho biết kết quả sau đây dùng để làm gì cho kết luận gì Ramsey RESET Test F-statistic Probability Log likelihood ratio Probability 12. Các thống kê dùng để kiểm định dưới đây được tính như thế nào kết luận gì về mô hình ban đầu qua thông tin này Cross terms White Heteroskedasticity Test F-statistic Probability Obs R-squared Probability Bài 2. Cho kết quả hồi quy 1 sau với GDP là tổng sản phẩm quốc nội K là tổng lượng vốn đầu tư L là tổng lực lượng lao động. a 5 Dependent Variable LOG GDP Method Least Squares Included observations 31 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU HOT