TAILIEUCHUNG - Triển khai Vista – Phần 8: Cài đặt không giám sát từ DVD

Trong phần trước của loạt bài này, chúng tôi đã sử dụng Windows System Image Manager (Windows SIM) để tạo và cấu hình file answer cơ bản nhằm thực hiện một cài đặt không giám sát đối với Windows Vista trên phần cứng mới. Cuối phần 7, các bạn đã hợp lệ hóa file answer và đã lưu nó với tên vào một ổ đĩa USB. | Triển khai Vista - Phần 8 Cài đặt không giám sát từ DVD Nguồn Mitch Tulloch Quản Trị Mạng - Trong phần trước của loạt bài này chúng tôi đã sử dụng Windows System Image Manager Windows SIM để tạo và cấu hình file answer cơ bản nhằm thực hiện một cài đặt không giám sát đối với Windows Vista trên phần cứng mới. Cuối phần 7 các bạn đã hợp lệ hóa file answer và đã lưu nó với tên vào một ổ đĩa USB. Lý do cho việc đặt tên file là thay cho là vì chúng ta sẽ sử dụng cài đặt không giám sát Unattended Install từ DVD cho việc cài đặt Vista trên một hệ thống. Trong phương pháp triển khai Vista bạn cần có file answer của mình trên ổ USB hoặc trên ổ đĩa mềm cho các hệ thống cũ vẫn hỗ trợ kiểu ổ đĩa này . Chúng ta sẽ xem xét vắn tắt về cách Windows Setup sẽ sử dụng các file answer này như thế nào. Windows Setup và Answer File Trong phần thứ hai và thứ ba của loạt bài này chúng tôi đã giải thích về cách Windows Setup làm việc như thế nào đã mô tả ba giai đoạn của quá trình cài đặt và 7 configuration pass có liên quan. Khi chạy Windows Setup để cài đặt Vista bạn có thể thực hiện có hoặc không có file answer. Triển khai tự động cho Vista yêu cầu cần sử dụng một file answer khi đó có thể sử dụng các file answer trong hai trường hợp trường hợp chỉ định cụ thể hoặc tự động tìm kiếm. Chúng ta hãy xem xét cả hai trường hợp chỉ định file answer này như thế nào. Chỉ định cụ thể Bạn có thể chỉ định rõ một file answer khi chạy bằng cách sử dụng khóa chuyển đổi unattend. Cho ví dụ nếu chạy Setup trên mạng và có file answer trên một lưu trữ chia sẻ còn các file cài đặt của Vista trên một lưu trữ chia sẻ khác thì bạn có thể khởi chạy Windows Setup bằng cách chạy lệnh path_to_installation_files setup unattend path_to_answer_file . Ở đây file là tên của file answer của bạn. Rõ ràng việc chạy một lệnh như vậy từ một máy tính đích có nghĩa là bạn cần một số hoạt động hệ thống để cài

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN