TAILIEUCHUNG - Triển khai Vista – Phần 7: Tạo một File Answer mức tối thiểu

Trong phần trước của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu về Windows System Image Manager (Windows SIM), một công cụ chính của Windows Automated Installation Kit (Windows AIK) để bạn có thể sử dụng nhằm tạo và cấu hình các file answer cho việc triển khai tự động của Windows Vista | Triển khai Vista - Phần 7 Tạo một File Answer mức tối thiểu Nguồn Mitch Tulloch Trong phần trước của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu về Windows System Image Manager Windows SIM một công cụ chính của Windows Automated Installation Kit Windows AIK để bạn có thể sử dụng nhằm tạo và cấu hình các file answer cho việc triển khai tự động của Windows Vista. Trong phần 7 và hai phần tiếp theo trong loạt bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn các bước tạo một file answer đơn giản để có thể sử dụng nhằm thực hiện một cài đặt hoàn toàn không giám sát của Windows Vista trên các hệ thống mới tinh bằng phương pháp triển khai cài đặt không giám sát từ DVD. File answer mà chúng tôi sẽ tạo là một file cơ bản nhất file tối thiểu bạn cần để tự động hoàn tất các triển khai Vista. Trong các phần tiếp theo của loạt bài này chúng tôi sẽ kiểm tra các thiết lập của file answer có bổ sung để bạn có thể cấu hình tự động các khía cạnh khác trong triển khai Vista. Chỉ định các tùy chọn vùng và ngôn ngữ Bắt đầu bằng việc chọn và mở file của phiên bản Vista muốn triển khai bằng cách thực hiện theo thủ tục được phác họa trong phần trước của loạt bài này. Trong phần giới thiệu này chúng tôi sẽ sử dụng phiên bản 32-bit US English Anh - Mỹ của Windows Vista SP1 Enterprise Edition. Khi file image được mở hãy tạo một file answer mới bằng cách chọn New Answer File từ File menu. Lúc này chúng ta hoàn toàn sẵn sàng để bắt đầu việt bổ sung các thành phần vào file answer. Trong panel Windows Image hãy mở nút Components và chọn nút Microsoft-Windows-International-Core-WinPE bên dưới nó. Sau đó kích chuột phải nút Microsoft-Windows-International-Core-WinPE và chọn Add Setting to Pass 1 windowsPE để bổ sung thành phần này vào windowPE pass cho file answer của bạn. Trong panel Properties nhập giá trị cho các thiết lập khác nhau của thành phần này như trong hình dưới Hình 1 cấu hình các thiết lập vùng và ngôn ngữ Những gì chúng ta đã thực hiện ở đây là chỉ định các thiết lập .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN