TAILIEUCHUNG - Nhận xét các chuyên mục nội dung và những yếu tố hình thức trang chủ của một Website báo chí: VTC News.

Trong hệ thống báo chí ở Việt Nam, mỗi một tờ báo đều có những mặt mạnh và những hạn chế về một vấn đề này hoặc một vấn đề kia, nhưng nhìn chung các tờ báo này đều đã thực hiện chức năng thông tin và lý giải thông tin tương đối kịp thời và thực sự là một công cụ đắc lực cho các cấp, các ngành trong việc quản lý xã hội và điều hành các nguồn thông tin trong xã hội. Trong bài này chúng ta đi tìm hiểu, nhận xét nội dung và những yếu tố. | Đề tài Nhận xét các chuyên mục nội dung và những yếu tố hình thức trang chủ của một Website báo chí VTC News. Milu thlL-íñ bÉt BÕ truoriq LẺ Dodn Hợp chỏniỊ làng phỉ hội họp 1. Mở đầu Trong hệ thống báo chí ở Việt Nam mỗi một tờ báo đều có những mặt mạnh và những hạn chế về một vấn đề này hoặc một vấn đề kia nhưng nhìn chung các tờ báo này đều đã thực hiện chức năng thông tin và lý giải thông tin tương đối kịp thời và thực sự là một công cụ đắc lực cho các cấp các ngành. trong việc quản lý xã hội và điều hành các nguồn thông tin trong xã hội. Trong bài này chúng ta đi tìm hiểu nhận xét nội dung và những yếu tố hình thức trang chủ của Website VTC News đây là sự nhận định với tư cách cá nhân . 2. Nội dung a. Về hình thức Nhìn vào Website VTC New chúng ta thấy nó gồm 3 cột theo chiều dọc màn hình với sự xắp xếp riêng biệt các mục các chuyên trang khá gọn các tin bài ảnh. được bố trí theo cụm theo thời gian tương đối khoa học. Người đọc khi vào trang này chỉ cần lướt qua trang chủ là cũng có thể nắm được các vấn đề sự kiện chính trong ngày hôm đó. Các vấn đề nóng luôn được cập nhật và để ở vị trí đầu trang website và được lặp lại hai lần một là ở nội dung chính của trang website hai là ở góc trái trang website các phần đưa các tít các tin bài. So với Việt Nam Nét hay một số trang website sự bố trí theo chiều dọc màn hình máy tính cũng là nét độc đáo và thuận theo hướng nhìn của người đọc các bài và ảnh được đặt theo cụm theo từng chủ đề rõ ràng người đọc dễ tìm dễ dọc. Các thông tin từ tin bài cho đến các bài phóng sự ký sự . đều có ảnh minh họa tương đối chính xác và kịp thời đặc biệt với lợi thế là trang website điện tử nên các thông tin được đưa lên khá nhanh kể cả ảnh và các đoạn video quay bằng các phương tiện đơn giản như mấy ảnh số điện thoại di động . Chính vì các yếu tố này mà người đọc biết đến VTC news nhiều hơn. Các thông tin luôn kèm theo ảnh minh họa kể cả trong nước và quốc tế luôn được đưa lên đầy đủ và gây được dư luận rộng rãi. Phần quảng cáo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
78    3    0    13-08-2020
1    3    0    13-08-2020
54    7    0    13-08-2020
1    3    0    13-08-2020
306    4    0    13-08-2020
89    7    0    13-08-2020
7    5    0    13-08-2020
7    3    0    13-08-2020
29    7    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
7    7    0