TAILIEUCHUNG - Triển khai Vista – Phần 4: Tìm hiểu các kịch bản triển khai

Loạt bài về tự động triển khai Windows Vista đối với các máy desktop tiếp tục với việc kiểm tra các kiểu kịch bản triển khai khác nhau bạn có thể sử dụng cho Vista. | Triển khai Vista - Phần 4 Tìm hiểu các kịch bản triển khai Nguồn Mitch Tulloch Loạt bài về tự động triển khai Windows Vista đối với các máy desktop tiếp tục với việc kiểm tra các kiểu kịch bản triển khai khác nhau bạn có thể sử dụng cho Vista. Trong phần trước của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về 7 Configuration Pass trong quá tình cài đặt của Vista. Tìm hiểu về các Configuration Pass này là một vấn đề rất quan trọng vì nhiều thành phần file answer có thể được bổ sung vào nhiều configuration pass. Ví dụ chúng đã thấy trong phần trước về thành phần x86_Microsoft-Windows-Shell-Setup có thể được bổ sung vào 6 trong 7 configuration pass. Chính vì vậy câu hỏi đưa ra ở đây là Configuration pass nào nên bổ sung thành phần này vào file answer của mình nếu muốn các thiết lập cấu hình cho thành phần này được áp dụng Trả lời cho câu hỏi này phụ thuộc vào kiểu kịch bản triển khai mà bạn đang lập kế hoạch sử dụng cho việc triển khai Vista và đó cũng chính là nội dung của phần 4 mà chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn. Chúng ta sẽ khảo sát ba kịch bản và bạn có thể xem xét các kịch bản triển khai khác cả 3 kịch bản triển khai này đều được sử dụng trong các môi trường doanh nghiệp. Các kịch bản mà chúng tôi sẽ khảo sát ở đây có tên gọi Build-to-Plan BTP Build-to-Order BTO Chúng ta sẽ đi xem xét các kịch bản này những liên quan của chúng với 7 configuration pass trong quá trình cài đặt của Vista. Trong các phần sau chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn chi tiết các bước tiến hành trong các kịch bản này. Kịch bản Build-to-Plan BTP Reference image là một copy của Windows để bạn có thể triển khai bằng việc sử dụng disk-image cũng được gọi là hệ vô tính vào nhiều máy tính có cùng cấu hình phần cứng như máy tính nguồn của bạn. Trong môi trường điển hình quá trình xây dựng Vista reference image có thể được thực hiện theo thứ tự như sau 1. Tạo một file answer để tự động quá trình cài đặt và lưu nó dưới dạng file vào thiết bị lưu trữ có thể .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    7    0    15-08-2020
4    3    0    15-08-2020
7    6    0    15-08-2020
2    9    0    15-08-2020
3    6    0    15-08-2020
TÀI LIỆU HOT
834    8    0
5    6    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
3    3    0
21    4    0