TAILIEUCHUNG - Triển khai Vista - Phần 1: Tìm hiều về AIK của Windows

Chu trình CNTT cho một doanh nghiệp điển hình thường gồm các giai đoạn như: lên kế hoạch, kiểm tra, triển khai, cấu hình, bảo trì và khắc phục các sự cố. Các giai đoạn này đều có điểm giống là không quan tâm đến việc bạn đang thực thi các ứng dụng, bộ ứng dụng, các hệ điều hành hay toàn bộ các giải pháp. | Triển khai Vista - Phần 1 Tìm hiều về AIK của Windows Nguồn Mitch Tulloch Chu trình CNTT cho một doanh nghiệp điển hình thường gồm các giai đoạn như lên kế hoạch kiểm tra triển khai cấu hình bảo trì và khắc phục các sự cố. Các giai đoạn này đều có điểm giống là không quan tâm đến việc bạn đang thực thi các ứng dụng bộ ứng dụng các hệ điều hành hay toàn bộ các giải pháp. Tuy nhiên trong đó phần quan trọng của chu trình này chính là giai đoạn triển khai đây là giai đoạn có liên quan đến bất cứ thứ gì từ việc lấy ra một DVD trong hộp đến cài đặt các thứ khác hay tự động triển khai một ứng dụng hoặc một hệ điều hành cho hàng nghìn desktop tại nhiều vị trí khác nhau. Trước đây việc triển khai Microsoft Windows cho một số lượng lớn các máy tính thường là một trong ba thứ chuẩn bị cùng một giải pháp triển khai tự động bằng sử dụng các phần mềm khởi động mạng của MS- DOS các file các file .ini và .inf sử dụng Remote Installation Services RIS một giải pháp triển khai dựa trên máy chủ đã được giới thiệu đầu tiên trong Windows 2000 Server hoặc mua một image đĩa của nhóm thứ ba. Rõ ràng nếu bạn là một khách hàng có đăng ký bản quyền của Microsoft Software Assurance SA hoặc OEM thì bắt đầu với Windows XP bạn cũng có thể sử dụng một công cụ khác Windows Preinstallation Environment Windows PE công cụ cho phép có thể vứt bỏ các đĩa khởi động MS-DOS. Dù thế nào đi chăng nữa với hầu hết thời gian và ngân sách thì các quản trị viên thường chọn phương pháp thứ ba đặc biệt nếu họ phải cài đặt nhiều máy tính còn một số doanh nghiệp cỡ lớn thường triển khai RIS hầu hết các doanh nghiệp có kích thước vừa và nhỏ SMBs lại thích các giải pháp image đĩa của nhóm thứ ba như Ghost. Trong thực tế từ ghosting trở thành nghĩa deploying - triển khai đối với nhiều quản trị viên Windows. Mặc dù vậy với Windows Vista những gì trước kia nay đã được thay đổi khi Vista có một số công cụ cho việc chuẩn bị capture cũng như bảo quản các image đĩa và sau đó triển .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT