TAILIEUCHUNG - Tạo USB cài đặt Snow Leopard

hệ thống Mac đều có một ổ đĩa DVD, và trong hầu hết các tình huống bạn sẽ không cần đến một ổ USB cài đặt Snow Leopard. Tuy nhiên không có gì đảm bảo ổ đĩa DVD của bạn sẽ luôn hoạt động ổn định trong khi bạn lại cần phải cài đặt lại hay nâng cấp hệ điều hành đang sử dụng. | Tạo USB cài đặt Snow Leopard Nguồn Quản trị mạng - Mọi hệ thống Mac đều có một ổ đĩa DVD và trong hầu hết các tình huống bạn sẽ không cần đến một ổ USB cài đặt Snow Leopard. Tuy nhiên không có gì đảm bảo ổ đĩa DVD của bạn sẽ luôn hoạt động ổn định trong khi bạn lại cần phải cài đặt lại hay nâng cấp hệ điều hành đang sử dụng. Đây là trường hợp mà ổ đĩa cài đặt USB sẽ trở nên rất hữu dụng. Ngoài ra với ổ USB này bạn có thể sử dụng cho nhiều hệ thống khác không có ổ CD-ROM ví dụ như Netbook . Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện tạo một ổ USB cài đặt hệ điều hành Snow Leopard thay thế cho đĩa DVD cài đặt của hệ điều hành này. Yêu cầu Trước khi tiến hành cài đặt bạn cần phải có những thiết bị sau Một hệ thống Mac có chức năng DVD-ROM. Đĩa DVD chứa bản cài đặt Snow Leopard. Một ổ USD có dung lượng tối thiểu là 8GB. Tiến hành tạo ổ USB cài đặt Snow Leopard Trước tiên hãy kết nối ổ USB vào hệ thống Mac. Sau đó Backup mọi dữ liệu trong ổ USB này. Đưa đĩa DVD chứa bản cài đặt Snow Loeopard vào ổ đĩa DVD-ROM. Vào Utility Disk Utility. Khi đó bạn sẽ thấy ổ USB và đĩa cài đặt Snow Leopard hiển thị trong bảng bên trái. A nri M osXmui DVD tít k . 1 2 Ị ỊH Vfisfy Ini Bum UninOwnl Eject Í J . 1 hr wlma i Ctsn i K Ijặr Lcxj 1494 w . KTĨ5416 f flm tol .1. . . n h - USB drive I you re lMh ing btHiUc with th M-lected diik Click RepkiAr dWl If rh repair fall feacb UỊp nd raw thí disk. If fc pj f .1L Is Ufijvjjlabfe click Vciify Afc. tf the folk nrtdi fepjars. Itart Lip from Vfjur Mac OS X rtfMlUiori dike and theft tlww UUftlKl Ditk JCiliEV I you have J permiiMini prõbỉem with J file ms-Uiitd by th-e Mac OS X I HUller clrtk Repair famMMkOHSh _ Ĩ. J cs ĩiJ4Pi K ỉiíiP íkClụ _ Mm OS X Ếniíall DvO . MaSjnDisk tinDisk Cr 5 rt d Ulll Ụ3 ÍV1CÍH1 MẠTSmĩA DVDJWM W-8S0 Moiafttrslm . lwjnrwM tOSKIftMJ PVP Format. Mac Õ5 ỆMtcndrd Wrtu SWwi Rejrd Only Nbffibar of Foldiri 0L1J7 Available MB 17b Byt Uwd 6 z Ct lyteii WomWr of Filet IS p ỉ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    3    0    09-08-2020
15    5    0    09-08-2020
4    6    0    09-08-2020
4    4    0    09-08-2020
3    5    0    09-08-2020
8    6    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN