TAILIEUCHUNG - Tổng quan về phần mềm kế toán

Nội dung: Mục đích môn học kế toán máy, Khái niệm phần mềm kế toán, Mô hình hoạt động PMKT, Tính ưu việt của PMKT so với ghi chép KT thủ công, Lợi ích của việc ứng dụng PMKT, Phân loại PMKT. | Giảng viên: Khoa: Trường: TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN Nội dung Mục đích môn học kế toán máy Khái niệm phần mềm kế toán Mô hình hoạt động PMKT Tính ưu việt của PMKT so với ghi chép KT thủ công Lợi ích của việc ứng dụng PMKT Phân loại PMKT Xác định mục đích môn học kế toán máy, giúp sinh viên định hướng rõ mục tiêu, học hiệu quả hơn Cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản cần biết khi tiếp cận với phần mềm kế toán. Từ mô hình hoạt động PMKT, sinh viên nắm được các nguyên tắc hoạt động cơ bản của một phần mềm kế toán để làm chủ được việc ghi chép, lưu trữ và kết xuất báo cáo. Hiểu được tính ưu việt của PMKT so với ghi chép KT thủ công cũng như về lợi ích của việc ứng dụng phần mềm kế toán để hiểu được tính hữu dụng của PMKT trong công tác kế toán tại đơn vị. Qua phần phân loại PMKT, sinh viên hiểu được các loại PMKT Nội dung Quy định của Bộ Tài Chính về tiêu chuẩn và điều kiện của PMKT Quy định của Bộ Tài Chính về hình thức Kế toán máy Làm thế nào để đưa PMKT vào ứng dụng? Các

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT