TAILIEUCHUNG - Đăng ký họat động Văn phòng công chứng do hai công chứng viên thành lập

Tham khảo tài liệu 'đăng ký họat động văn phòng công chứng do hai công chứng viên thành lập', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký họat động Văn phòng công chứng do hai công chứng viên thành lập Thông tin Lĩnh vực thống kê Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Tư pháp Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí đăng ký hoạt động văn phòng Thông tư 97 2006 TT- 1. công chứng do một công chứng viên đồng BTC ngày. thành lập Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy đăng ký Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đăng ký họat động Văn phòng công chứng tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Phòng Bổ trợ tư pháp - Địa 1. Bước 1 chỉ 469 Đại lộ Bình Dương Phường Phú cường Thị xã Thủ Dâu Một. Nếu hồ sơ đây đủ cán bộ tiếp nhận và viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ. 2. Bước 2 Đến ngày hẹn trong phiếu người nộp hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Phòng Bổ trợ tư pháp nhận giấy Tên bước Mô tả bước đăng ký họat động văn phòng công chứng. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Sở Tư pháp trả lời bằng văn bản về lý do không được cấp. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành đơn phải do tất cả các công chứng viên thành lập ký tên mẫu TP-CC-05 2. Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Văn phòng công chứng ở địa phương nơi quyết định cho phép thành lập 3. Hợp đồng ký quỹ với số tiền ký quỹ tối thiểu là đồng Một trăm triệu đồng đối với một công chứng viên 4 Bản sao có chứng thực hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy xác nhận rút tên khỏi danh sách thành viên của Đòan luật sư và chấm dứt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.