TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp “Quan hệ Thương mai giữa Việt Nam và Nhật Bản thực trạng và giải pháp”

Vào những năm đầu những năm của thập kỷ 90 trở lại đây, việc mở rộng hội nhập và hợp tác kinh tế đã và đang trở thành một xu thế tất yếu của quá trình phát triển nền kinh tế. Những lợi ích kinh tế của việc hội nhập kinh tế quốc tế đã mang lại cho mỗi thành viên tham gia, những lợi ích kinh tế mà không một quốc gia nào có thể phủ nhận. Việt Nam cũng vậy, để đẩy mạnh quá trình Công nghiệp hoá Hiện đại hoá, Đảng và nhà nước ta đã. | Khoá Luận tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU V ào những năm đầu những năm của thập kỷ 90 trở lại đây việc mở rộng hội nhập và hợp tác kinh tế đã và đang trở thành một xu thế tất yếu của quá trình phát triển nền kinh tế. Những lợi ích kinh tế của việc hội nhập kinh tế quốc tế đã mang lại cho mỗi thành viên tham gia những lợi ích kinh tế mà không một quốc gia nào có thể phủ nhận. Việt Nam cũng vậy để đẩy mạnh quá trình Công nghiệp hoá Hiện đại hoá Đảng và nhà nước ta đã và đang thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở đa dạng hoá và đa phương hóa quan hệ kinh tế quốc tế lấy mục tiêu vì hoà bình và phát triển làm tiêu chuẩn cho mọi hoạt động đối ngoại. Đồng thời trong bối cảnh phân công lao động quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ việc hợp tác kinh tế quốc tế. đã và đang trở thành cách tốt nhất để các quốc gia phát huy được tối đa lợi thế của mình cũng như khai thác triệt để những lợi ích của các quốc gia khác để phục vụ cho nước mình. Không nằm ngoài xu thế trên cả Việt Nam và Nhật Bản đều đã tìm thấy ở nhau những điều kiện thuận lợi cũng như lợi ích kinh tế của bản thân mỗi nước khi xây dựng phát triển và củng cố mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước. Bên cạnh những kết quả khả quan đã đạt được trong quan hệ buôn bán giữa Việt Nam - Nhật Bản còn có một số hạn chế cần được khắc phục loại bỏ nhằm phát triển hơn nữa cho xứng với tiềm năng của hai nước đưa mối quan hệ này lên tầm cao mới. Việc nghiên cứu những thành tựu và những mặt tồn tại đó là rất cần thiết. Vì vậy em đã chọn đề tài Quan hệ Thương mai giữa Việt Nam và Nhật Bản thực trạng và giải pháp . Với yêu cầu của khoá luận về mặt kiến thức tổng hợp kiến thức am hiểu sâu rộng về thực tế chính sách là rất cao. Nhưng do sự hạn chế về mặt Phạm Quang Ninh - K45 - KTĐN -1- Khoá Luận tốt nghiệp thời gian tài liệu cũng như năng lực nghiên cứu của mình nên trong đề tài em chỉ tập trung vào lĩnh vực quan hệ Thương mại giữa Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn từ năm 1992 trở lại đây . Và em rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.