TAILIEUCHUNG - Đăng ký hoạt động chi nhánh của Văn phòng luật sư, Công ty luật

Tham khảo tài liệu 'đăng ký hoạt động chi nhánh của văn phòng luật sư, công ty luật', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký hoạt động chi nhánh của Văn phòng luật sư Công ty luật Thông tin Lĩnh vực thống kê Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Tư pháp Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí đăng ký hoạt động của chi 1. nhánh Văn phòng luật sư Công ty đồng. luật Thông tư 97 2006 TT-BTC ngày. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy đăng ký Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Tư pháp - Địa chỉ 469 Đại lộ Bình Dương Phường Phú cường Thị xã 1- Bước 1 . Ä . . . . Thủ Dầu Một. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận và viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. 2. Bước 2 Đến ngày hẹn trong phiếu người nộp hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Phòng bổ trợ tư pháp để nhận giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của Văn phòng luật sư Công ty luật. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Sở Tư pháp trả lời Tên bước Mô tả bước bằng văn bản về lý do không được cấp. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của Chi nhánh Văn phòng luật sư Công ty luật mẫu TP-LS-05 Bản sao Giấy đăng ký hoạt động có chứng thực hoặc bản photocopy kèm 2- theo bản chính đe đối chiếu của Văn phòng luật sư Công ty luật Quyết định thành lập chi nhánh và cử luật sư làm Trưởng chi nhánh Trường hợp Trưởng Chi nhánh không phải là luật sư thành viên của tổ chức 3. hành nghề luật sư Văn phòng luật sư Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì phải có Hợp đồng lao động giữa tổ chức hành nghề luật sư với luật sư được cử làm Trưởng chi nhánh. 4. Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư và bản sao Thẻ luật sư có chứng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.