TAILIEUCHUNG - Cách sử dụng Too

Too,so,either,neither Hai cặp từ TOO/SO và EITHER/NEITHER rất thường được dùng trong văn nói. Tuy nhiên, nhiều người học cảm thấy khó phân biệt cách dùng mỗi từ sao cho đúng. Bài này chúng ta sẽ học | Too,so,either,neither Hai cặp từ TOO/SO và EITHER/NEITHER rất thường được dùng trong văn nói. Tuy nhiên, nhiều người học cảm thấy khó phân biệt cách dùng mỗi từ sao cho đúng. Bài này chúng ta sẽ học về 4 từ đặc biệt này. TOO/SO, EITHER/NEITHER tất cả đều có chung nghĩa là "cũng", nhưng EITHER/NEITHER mang nghĩa phủ định, tức là "cũng không" * TOO/SO: cặp này chỉ dùng cho câu mang nghĩa khẳng định. - TOO: dùng cuối câu. + A: I LOVE YOU. (anh yêu em) + B: I LOVE YOU, TOO. (em cũng yêu anh) - SO: luôn đứng đầu câu và nó phải mượn trợ động từ phù hợp đi liền sau nó và đứng liền trước chủ ngữ. -- VD 1: + A: I LOVE ENGLISH. (tôi yêu thích tiếng Anh) + B: SO DO I.(tôi cũng vậy) (do câu A nói dùng hiện tại đơn phải động từ thường, do đó trợ động từ là DO cho chủ ngữ là I) --VD 2: + A: I AM A STUDENT. (tôi là sinh viên) + B: SO IS MY YOUNGER BROTHER (em trai tôi cũng vậy). (do câu người nói trước dùng AM, nên phải mượng IS đứng sao SO cho hợp với MY YOUNGER BROTHER, là danh từ số ít) -- VD 3: + A: I WENT TO LE HONG PHONG HIGH SCHOOL. (tôi đã học trường Lê Hồng Phong) + B: SO DID I. (tôi cũng vậy) (vì câu người nói trước dùng thì quá khứ đơn, nên trợ động từ tương ứng đặt sau SO phải là DID) --VD 4: + A: I HAVE BEEN TO THAILAND. (tôi đã được đi Thái Lan) + B: SO HAVE I. (tôi cũng vậy) (Do câu người nói trước dùng thì hiện tại hoàn thành nên trợ động từ cần mượn để đặt sau SO phải là HAVE) * EITHER/NEITHER: cặp này chỉ dùng trong câu mang nghĩa phủ định - EITHER: đứng cuối câu. A: I DONT LIKE FISH. (tôi không thích cá) B: I DONT, EITHER. (tôi cũng không) - NEITHER đứng đầu câu, mượn trợ động từ, trợ động từ đứng liền sau NEITHER và đứng liền trước Chủ ngữ. A: I DONT LIKE FISH. (tôi không thích cá) B: NEITHER DO I. (tôi cũng không)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.