TAILIEUCHUNG - Cách phục hồi file Zip bị lỗi

Cách phục hồi file Zip bị lỗi Khi một tập tin được chia sẻ trên mạng, để cho dễ dàng hơn trong việc download nên các tập tin thường được nén lại để nhẹ hơn và giúp download dễ dàng hơn. Vì lỗi truyền dẫn mà đôi khi việc download hoàn tất nhưng tập tin không thể giải nén do lỗi corrupt trong quá trình kết nối các gói tin. Tuy nhiên, bạn cũng không nên thất vọng làm gì, hãy nhờ công cụ Zip Repair để phục hồi các tập tin bị lỗi Corrupt. . | Cách phục hồi file Zip bị lỗi Khi một tập tin được chia sẻ trên mạng để cho dễ dàng hon trong việc download nên các tập tin thường được nén lại để nhẹ hon và giúp download dễ dàng hon. Vì lỗi truyền dẫn mà đôi khi việc download hoàn tất nhưng tập tin không thể giải nén do lỗi corrupt trong quá trình kết nối các gói tin. Tuy nhiên bạn cũng không nên thất vọng làm gì hãy nhờ công cụ Zip Repair để phục hồi các tập tin bị lỗi Corrupt. Công cụ này tỏ ra khá hiệu quả trong việc khôi phục các tập tin định dạng Zip bị corrupt khi download. Chương trình hoàn toàn dễ dùng chỉ với vài cú click chuột tập tin của bạn có thể sẽ được khôi phục 100 nguyên vẹn. Sau khi download và cài đặt bạn chạy chương trình để khôi phục tập .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.