TAILIEUCHUNG - Bệnh tim bẩm sinh ở tuổi trưởng thành (Adult congenital heart disease) (Kỳ 7)

5. Tồn tại ống động mạch (Patent ductus arteriosus) (tiếp theo): . Triệu chứng cận lâm sàng: . X quang: - Chiếu tim-phổi thấy cung động mạch phổi đập mạnh. - Chụp tim-phổi: cung nhĩ trái và thất trái giãn to, cung động mạch chủ giãn rộng, hình ảnh tăng áp lực động mạch phổi, phổi kém sáng. . Điện tim: Phì đại thất trái, giãn nhĩ trái và nhĩ phải. . Tâm thanh đồ: Có tiếng thổi liên tục, đỉnh cao nhất ở thì tâm thu. . Siêu âm tim: - Hình ảnh gián tiếp: đường kính nhĩ trái và thất trái tăng. . | Bệnh tim bẩm sinh ở tuổi trưởng thành Adult congenital heart disease Kỳ 7 TS. Nguyễn Đức Công Bệnh học nội khoa HVQY 5. Tồn tại ống động mạch Patent ductus arteriosus tiếp theo . Triệu chứng cận lâm sàng . X quang - Chiếu tim-phổi thấy cung động mạch phổi đập mạnh. - Chụp tim-phổi cung nhĩ trái và thất trái giãn to cung động mạch chủ giãn rộng hình ảnh tăng áp lực động mạch phổi phổi kém sáng. . Điện tim Phì đại thất trái giãn nhĩ trái và nhĩ phải. . Tâm thanh đồ Có tiếng thổi liên tục đỉnh cao nhất ở thì tâm thu. . Siêu âm tim - Hình ảnh gián tiếp đường kính nhĩ trái và thất trái tăng. - Có thể thấy được ống động mạch trên siêu âm 2D đo được đường kính và độ dài ống động mạch. - Siêu âm Doppler xác định được luồng máu đi qua ống động mạch từ động mạch chủ đến động mạch phổi có thể đo được thể tích máu qua ống thông động mạch bằng siêu âm Doppler. . Thông tim - Có thể đưa được ống thông từ động mạch chủ sang động mạch phổi. - Chụp cản quang độn g mạch chủ thấy thu ốc sang được động mạch phổi. - Phân áp ôxy ở động mạch phổi tăng. . Chẩn đoán . Chẩn đoán xác định - Lâm sàng nghe thấy tiếng thổi liên tục mạnh lên ở thì tâm thu ở liên sườn II-III cạnh ức trái sờ có rung miu. Có thể có tím ngón tay dùi trống nếu có đảo shunt. - X quang giãn nhĩ trái và thất trái tăng áp lực động mạch phổi. - Điện tim giãn nhĩ trái dày thất trái. - Siêu âm tìm được ống động mạch thấy dòng máu qua ống động mạch trên siêu âm Doppler. - Thông tim giúp chẩn đoán chắc chắn. Chẩn đoán khó khi có tăng áp lực động mạch phổi mà áp lực này cân bằng giữa động mạch phổi và động mạch chủ gây mất tiếng thổi liên tục. . Chẩn đoán phân biệt - Thông liên thất. - Thông liên nhĩ. - Hở van động mạch chủ hở và hẹp lỗ van động mạch chủ. - Hở và hẹp lỗ van động mạch .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.