TAILIEUCHUNG - Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Tham khảo tài liệu 'đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người việt nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức người Việt Nam định cư ở nước ngoài tổ chức nước ngoài cá nhân nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi người sử dụng đất nộp hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng 1 Quyết định số lần 93 2007 QĐ-UBND. Quyết định số đồng 1 giấy 93 2007 QĐ-UBND. Kết quả của việc thực hiện TTHC Điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường địa chỉ số 186 Đại lộ Bình 1. Bước 1 Dương phường Phú Hòa thị xã Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn. 2. Bước 2 Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ Nếu hồ sơ đủ điều kiện và đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận sẽ viết biên nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận sẽ hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ để tiếp nhận hồ sơ. Đến ngày hẹn trong Biên nhận hồ sơ Tổ chức cá nhân đến Bộ 3. Bước 3 phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.