TAILIEUCHUNG - Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Tham khảo tài liệu 'đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Thông tin Lĩnh vực thống kê vụ thương mại Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Công Thương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Công Thương Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí đăng ký dấu đ mẫu nghiệp vụ dấu lần Quyết định số 58 2006 QĐ- BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Thông báo Các bước Tên bước Mô tả bước 1 Bước 1 Cá nhân hoặc Tổ chức đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp phép Sở Công Thương- Địa chỉ 187 Đại lộ Bình Dương Tên bước Mô tả bước Phường Phú Thọ Thị xã Thủ Dầu Một để được hướng dẫn lấy mẫu đơn hoặc tải mẫu nếu có tại địa chỉ Website rồi vào dịch vụ công Cá nhân hoặc Tổ chức nộp hồ sơ và trả kết quả tại Sở Công 2. Bước 2 Thương. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận và viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ Đến ngày hẹn trong phiếu Cá nhân hoặc Tổ chức đến nơi nộp hồ sơ và nhận kết quả với trường hợp được chấp thuận. Trường 3. Bước 3 hợp không đủ điều kiện chấp thuận sẽ nhận văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ theo mẫu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.