TAILIEUCHUNG - Tự tạo bảng công cụ điều khiển hệ thống trong Windows

Tự tạo bảng công cụ điều khiển hệ thống trong Windows Có khi nào bạn phải mở quá nhiều cửa sổ để quản lý hệ thống Windows, ví dụ như Device Manager, Services, Event Viewer.? | Tự tạo bảng công cụ điều khiển hệ thống trong Windows Có khi nào bạn phải mở quá nhiều cửa sổ để quản lý hệ thống Windows ví dụ như Device Manager Services Event Viewer. Sau đây Quản Trị Mạng sẽ hướng dẫn các bạn tự tạo 1 bảng điều khiển riêng với các công cụ hỗ trợ quen thuộc và thường xuyên sử dụng. Quá trình này khá cơ bản và đơn giản vì hầu hết các thành phần điều khiển của hệ thống đều có sẵn trong bộ plugin của Microsoft Management Console. Tạo bảng điều khiển của riêng bạn Trước tiên các bạn mở MMC run Chọn File Add Remove Snap-in hoặc bấm phím tắt Ctrl M Tại cửa sổ bên trái bạn sẽ thấy nhiều thành phần như Computer Management và Device Manager. lựa chọn 1 công cụ tại đó và nhấn nút Add mỗi lần chỉ được Add một công cụ Cửa sổ tiếp theo hiển thị tại đây các bạn chọn máy tính để quản lý có thể trực tiếp hoặc qua hệ thống mạng nội bộ. Lưu ý rằng 1 thành phần được phép chọn nhiều lần và nhiều máy tính để quản lý khác nhau tương tự với thành phần đó. Sau khi hoàn tất việc chọn máy tính nhấn Finish Nếu để ý kỹ bạn sẽ thấy 1 mục khá thú vị đó là Link to Web Address rất tiện lợi khi bạn cần truy cập và cấu hình các thiết bị mạng Đặt tên cho thành phần này và tên sẽ được hiển thị tại menu bên trái bảng điều khiển chính

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.