TAILIEUCHUNG - Báo cáo thực tập: Nghiên cứu tình hình tài chính doanh nghiệp và một số giải pháp nhằm nâng cao doanh thu lợi nhuận tại công ty thương mại và sản xuất vật tư thiết bị GTVT

Báo cáo thực tập: Nghiên cứu tình hình tài chính doanh nghiệp và một số giải pháp nhằm nâng cao doanh thu lợi nhuận tại công ty thương mại và sản xuất vật tư thiết bị GTVT trình bày tổng quan về công ty, thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh của công ty TMT. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. | BÔ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ỌUẢN LÝ VÀ KINH DOANH HÀ NÔI -------------------000------- BÁO CÁO THựC TẬP TẠI CÓNG TY THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VẬT Tư THIÉT BỊ GIAO THÒNG VẬN TẢI Giáo viên hướng dẫn Nguyễn Hữu Chí Sinh viên thực hiện Bùi Thị Thu Thuỷ Mã sinh viên 2001dl562 Lớp 609 Hà nội tháng 8 năm 2005 Phần thứ nhất LỜI MỠ ĐẤU Trường Đại học Quản lý Kỉnh doanh Hà Nội Để tồn tại và phát triển trong điều kiện cạnh tranh càng trở nên gay gắt ngày nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn năng động sáng tạo đổi mới và thích ứng với nhu cầu phát sinh trên thị trường. Khi các doanh nghiệp phải cạnh tranh để tìm chỗ đứng trên thị trường thì thông tin về tài chính kế toán đặc biệt là doanh thu tiêu thụ hàng hoá có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ việc xem xét thông tin về tài chính kế toán đến xác định doanh thu tiêu thụ các nhà quản trị doanh nghiệp có thể tìm ra các yếu tố bất hợp lý trong việc sử dụng tài sản vốn vật tư do đó có thể đưa ra các quyết định đúng đắn nhằm tiết kiệm phi phí nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong tưong lai Vì vậy hơn bao giờ hết họ phải nắm bắt thông tin một cách chính xác từ khâu sản xuất đến khâu cuối cùng là xác định doanh thu tiêu thụ sản phẩm để tính lợi nhuận thu được của doanh nghiệp. Do mỗi doanh nghiệp có đặc điểm sản xuất kinh doanh quy trình công nghệ trình độ quản lý khác nhau nên doanh thu tiêu thụ sản phẩm dẫn tới lợi nhuận thu được của mỗi doanh nghiệp cũng khác nhau đánh giá tình hình thị trường sản phẩm đầy đủ chính xác kịp thời sẽ giúp công tác quản lý kiểm tra tính hợp pháp hợp lý của việc tiêu thụ thành phẩm trong quá trình kinh doanh cung cấp thông tin cho quản lý từ đó phấn đấu nâng cao chất lượng sản phẩm tiêu thụ thành phẩm ngày càng nhiều đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm hay xác định doanh thu tiêu thụ hàng hoá vận dụng lý luận đã học và nghiên cứu tại trường kết hợp với thực

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.