TAILIEUCHUNG - 10 CẶP TỪ DỄ GÂY NHẦM LẪN TRONG TIẾNG ANH

anh văn cũng như việt ngữ ,vốn có rất nhiều từ dễ gây nhầm lẫn về nghĩa hoặc ngữ pháp cho người học. vì vậy Trước hết, để phân biệt được các cặp từ, bạn phải biết rõ từ đó thuộc loại từ nào (danh từ, động từ, tính từ, giới từ ). Và bạn cũng nên nhớ rằng một từ thì có thể giữ nhiều chức năng trong câu. | 10 CAP TỪ DỄ GÂY NHẦM LẪN TRONG TIẾNG ANH Trước hết để phân biệt được các cặp từ bạn phải biết rõ từ đó thuộc loại từ nào danh từ động từ tính từ giới từ. . Và bạn cũng nên nhớ rằng một từ thì có thể giữ nhiều chức năng trong câu. 1. Bring Take Để phân biệt sự khác nhau giữa bring và take thì bạn nên dựa vào hành động được thực hiện so với vị trí của người nói. Bring nghĩa là to carry to a nearer place from a more distant one. mang một vật người từ một khoảng cách xa đến gần người nói hơn Take thì trái lại to carry to a more distant place from a nearer one. mang một vật người từ vị trí gần người nói ra xa phía người nói. Mời các bạn phân biệt qua những ví dụ đúng và sai sau đây Incorrect Bring this package to the post office. Correct Takethis package to the post office. Đem gói hàng này đến bưu điện nhé Incorrect I am still waiting for you. Don t forget to take my book. Correct I am still waiting for you. Don t forget to bring my book. Mình vẫn đang đợi cậu đấy. Đừng quên mang sách đến cho mình nhé 2. As Like Khi mang nghĩa là giống như như like và as gây không ít bối rối cho người học. Quy tắc dễ nhớ nhất là chúng ta hay dùnglike như là một giới từ chứ không phải là liên từ. Khi like được dùng như giới từ thì không có động từ đi sau like. Nếu có động từ thì chúng ta phải dùng as if. Liên từ as nên dùng để giới thiệu một mệnh đề. Hãy xem những ví dụ đúng và sai sau Incorrect It sounds like he is speaking Spanish. Correct It sounds as if he is speaking Spanish. Nghe có vẻ như anh ta đang nói tiếng Tây Ban Nha. Incorrect John looks as his father. Correct John looks like his father. Anh ta giống bố anh ta lắm Incorrect You play the game like you practice. Correct You play the game as you practice. Cậu chơi trận này hệt như cậu thực hành nó vậy 3. Among Between Chúng ta dùng between để nói ai đó hoặc vật gì ở giữa 2 người vật và among trong trường ở giữa hơn 2 người vật. Incorrect The money will be divided between Sam Bill and Ted. Correct The money will be divided .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    4    0    09-08-2020
35    4    0    09-08-2020
135    3    0    09-08-2020
6    5    0    09-08-2020
222    3    0    09-08-2020