TAILIEUCHUNG - Luận văn "Đầu tư với việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp"

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn "đầu tư với việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chuyờn đề thực tập 1 LỜI NÓI ĐẦU Kể từ khi đất nước ta thực hiện chính sách mở cửa chuyển nền kinh tế từ chế độ tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh buộc các doanh nghiệp phải phát huy triệt để mọi tiềm lực mọi thế mạnh sẵn có của mình nhằm tạo lợi thế bằng hoặc hơn các doanh nghiệp khác. Chỉ có như vậy mới đảm bảo cho doanh nghiệp đứng vững trong cạnh tranh. Muốn thực hiện được mục tiêu này yêu cầu khách quan đối với mỗi doanh nghiệp là không ngừng tiến hành các hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của mình. Công ty Cao su Sao vàng là một doanh nghiệp Nhà nước hoạt động dưới sự quản lý thống nhất của Tong công ty hoá chất Việt nam có năng lực thiết bị sản xuất lớn hàng năm có thể cung cấp cho thị trường từ 6- 7 triệu bộ săm lốp xe đạp đến bộ lốp xe máy từ bộ lốp ôtô máy kéo và các sản phẩm cao su kỹ thuật khác. Trong cơ chế thị trường hiện nay Công ty Cao su Sao vàng đang đứng trước những khó khăn và thách thức của vấn đề cạnh tranh. Bởi vì hiện nay thị trường săm lốp đang có sự cạnh tranh mạnh mẽ và quyết liệt không chỉ giữa các sản phẩm trong nước với nhau mà còn cạnh tranh với các sản phẩm từ nước ngoài tràn vào như Thái Lan Nhật Bản Đài Loan. Tuy nhiên trong những năm vừa qua Công ty đã đạt được những thành tựu nhất định trong công tác đầu tư đó là tăng thêm năng lực sản xuất mới đưa Công ty vượt qua nhiều khó khăn thách thức nâng cao được khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Song song với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua Công ty còn những tồn tại và khó khăn cần khắc phục trong những năm tiếp theo. Do đó việc xem xét và đánh giá thực trạng đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh đưa ra các giải pháp phù hợp để khắc phục có vai trò quan trọng. Vì vậy chuyên đề này em xin tập trung nghiên cứu tình hình đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao Sinh viờn Nguyên Bỏ Duy- KTĐT 41C Chuyờn đề thực

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    5    0    09-08-2020
2    2    0    09-08-2020
4    4    0    09-08-2020
4    4    0    09-08-2020
6    4    0    09-08-2020
13    6    0    09-08-2020
330    7    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN