TAILIEUCHUNG - Làm việc với Terminal Services Remote Applications – Phần 4

Trong phần này, chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn về cách làm việc của nó như thế nào. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách cài đặt Terminal Service Web Access và cách sử dụng TS Web Access để truy cập ứng dụng từ xa. | Làm việc với Terminal Services Remote Applications - Phần 4 Nguồn Brien M. Posey Quản trị mạng - Trong phần 4 này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách truy cập các ứng dụng từ xa trên Internet bằng TS Web Access. Giới thiệu Trong phần trước của loạt bài này chúng tôi đã đề cập rằng hoàn toàn có thể truy cập các ứng dụng từ xa thông qua Terminal Service Web Access. Và trong phần này chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn về cách làm việc của nó như thế nào. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách cài đặt Terminal Service Web Access và cách sử dụng TS Web Access để truy cập ứng dụng từ xa. Terminal Service Web Access Như những gì chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn trong các phần trước khi bạn mở TS RemoteApp Manager bất kỳ trong số các ứng dụng mà bạn đã chỉ định truy cập từ xa sẽ được liệt kê ở phía dưới của màn hình giao diện như những gì thể hiện trong hình A. Nếu bạn quan sát gần hơn vào hình chắc hẳn bạn sẽ thấy được rằng việc liệt kê các chương trình RemoteApp một cách rõ ràng như vậy cho bạn biết được ứng dụng nào có thể được truy cập bằng cách sử dụng TS Web Access. Hình A Danh sách RemoteApp Programs cho bạn biết được ứng dụng từ a nào có thể truy cập bằng TS Web Access Bạn có thể kiểm soát được ứng dụng có thể được truy cập hay không qua TS Web Access bằng cách kích chuột phải vào ứng dụng từ xa và chọn Show in TS Web Access hoặc Hide in TS Web Access . Có một thứ mà bạn cần phải lưu ý về việc sử dụng các ứng dụng từ xa với TS Web Access là việc kích hoạt một ứng dụng từ xa để có thể sử dụng với TS Web Access không kích hoạt TS Web Access. TS Web Access phải được bạn tự kích hoạt bằng cách cài đặt một dịch vụ role. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách kích hoạt TS Web Access để có thể truy cập vào các ứng dụng từ xa. Trước khi thực hiện có một vấn đề quan trọng bạn cần biết về việc truy cập các ứng dụng từ xa trên web đó là khi bạn truy cập một ứng dụng từ xa bằng TS Web Access ứng dụng không chạy thông qua trình duyệt web mà .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT