TAILIEUCHUNG - Lý Thuyết Nicolas Darvas Box

Một phương pháp phân tích kỹ thuật cũ nhưng rất hợp thời trong thời đại mới. Phân tích kỹ thuật có vô ván những công cụ và hầu như tất cả đều hiệu quả trên thị trường tài chính nói chung . | Lý Thuyết Nicolas Darvas Box Một phương pháp phân tích kỹ thuật cũ nhưng rất hợp thời trong thời đại mới. Phân tích kỹ thuật có vô ván những công cụ và hầu như tất cả đều hiệu quả trên thị trường tài chính nói chung . Và không nằm ngoài các công cụ đó chính là một công cụ đã được Nicolas Darvas sử dụng thành công từ khá lâu là lý thuyết hộp do chính ông tạo ra . Ông là một trong những người rất tâm đắc với khẩu hiểu Mua ở đỉnh bán ở đỉnh cao hơn nữa . Ông xác định một đỉnh mới lập được vẽ một đường nằm ngang từ đỉnh đó tiếp đó xác định một đáy tiếp theo và vẽ lên một đường song song với đường trước . Kết quả ông có một vùng biến động về giá 2 đường giới hạn ngày nay chính là đường kháng cự và đường hỗ trợ . Khi phá vỡ một trong 2 đường này giá sẽ có xu hướng đi tiếp theo chiều tăng nếu là đường trên và giảm nếu phá đáy . Về dài hạn ông vẽ một đường thẳng đi qua 3 đỉnh gần nhất lập được vẽ một đường khác song song với đường trên theo các đáy xác lập . Đây chính là xu hướng lâu dài của thị trường . Khi giá phá vỡ đáy trên là cơ hội mua vào ngược lại khi phá đáy dưới dấu hiệu bán ra . Dưới đây là các hình vẽ Hình tiếp theo dưới đây là đồ thị theo ngày của đồng euro . table 1 EURO ỮARVAS BOXES Three Darvas Boxes are identifiable fl ihe past IrtO years in the Euro see Figures 1 end 2ị. Datos Starting high Lowest low Points Weeks to breakout 5 1 9 06- 7X21 06 513 points 7 11 23 074 2 21 07 657 points 3 4 25 08-5 09 08 735 points 12 Để xác định hộp Darvas ta sử dụng đỉnh xác lập ngày 25 04 2008 và mức đáy 19 05 2008 . Chú ý rằng ngày 13 06 giá gần như xuống tới đáy đã xác lập ngày 19 05 vùng khoanh tròn .Nếu muốn lướt sóng sau 5 ngày giá giảm nhìn từ hộp Darvas thấy đây là một cơ hội tuyệt vời . Sự bất lực của giá giảm khi muốn phá vỡ mức này - là dấu hiệu chứng tỏ xu hướng giảm ngắn hạn đã kết thúc . Còn nếu muốn đầu tư dài hạn thì các đường giới hạn trong hộp Darvas là công cụ tốt nhất để xác định thời điểm mua và bán . Trên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
220    2    0    13-08-2020
44    5    0    13-08-2020
12    5    0    13-08-2020
9    4    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN