TAILIEUCHUNG - Những nét đẹp của người phụ nữ VN xưa qua ca dao (phan1)

khoảng năm ngàn năm trước đây, dân Lạc Việt, giống Bách Việt, tổ tiên chúng ta, đã khởi nghiệp tại vùng hồ Động Đình (thuộc lưu vực miền nam sông Dương Tử); rồi sau hàng ngàn năm tranh đấu quyết liệt đã vượt thoát được bao cuộc xâm lăng diệt chủng ghê gớm của Hoa tộc mà lui dần xuống phương nam, lập được một vương quốc trên đồng bằng sông Hồng, lấy tên nước là Văn Lang (có nghĩa là nước của những làng có văn hóa) do các vua Hùng, họ Hồng Bàng trị vì. . | Những nét đẹp của người phụ nữ VN xưa qua ca dao Giáo sư Phạm thị Nhung Theo huyền sử khoảng năm ngàn năm trước đây dân Lạc Việt giống Bách Việt tổ tiên chúng ta đã khởi nghiệp tại vùng hồ Động Đình thuộc lưu vực miền nam sông Dương Tử rồi sau hàng ngàn năm tranh đấu quyết liệt đã vượt thoát được bao cuộc xâm lăng diệt chủng ghê gớm của Hoa tộc mà lui dần xuống phương nam lập được một vương quốc trên đồng bằng sông Hồng lấy tên nước là Văn Lang có nghĩa là nước của những làng có văn hóa do các vua Hùng họ Hồng Bàng trị vì. Tiếp nối các đời vua Hùng là triều đại nhà Thục rồi nhà Triệu. Từ năm 111 trước TL nhà Đông Hán đem quân sang xâm chiếm nước tạ Trong lúc toàn dân đang tuyệt vọng và đau khổ dưới ách thống trị của người Trung Hoa thì ở huyện Mê Linh hai chị em bà Trưng Trắc Trưng Nhị nổi lên đánh đuổi đạo quân tham tàn của thái thú Tô Định giành lại được độc lập tự do cho nước nhà năm 40 của thế kỷ thứ nhất . Kể từ khi các vua Hùng lập quốc từ khi lịch sử được ghi chép thành văn đến nay thì cuộc khởi nghĩa của hai vua Bà họ Trưng đã mở đầu cho những trang sử vàng son của dân tộc. Chiến công hiển hách của Hai Bà đã hòa đồng cùng khí thiêng sông núi và tạo thành một truyền thống hào hùng bất khuất của con dân đất Việt. Sau đó Biết bao anh hùng hào kiệt như Lý Nam Đế Phùng Hưng Ngô Quyền Lý Thường Kiệt Trần Hưng Đạo Lê Thái Tổ Quang Trung . đã nối chí Hai Bà không nề gian khổ hiểm nguy kiên quyết tranh đấu đánh đuổi ngoại xâm bảo vệ đất đai và chủ quyền cho quốc gia dân tộc. Riêng nữ giới cũng có lắm bậc anh thư cân quốc noi gương Hai Bà lập được nhiều sự nghiệp vẻ vang về văn cũng như về võ. Về võ ta có một Lê Chân một Bát Nàn hai vị võ tướng kiệt liệt đã giúp Hai Bà đoạt được nhiều thành trì trong tay giặc Hán một Bà Vương Triệu Thị Trinh muốn đạp luồng sóng dữ chém cá kình ở biển đông quét sạch quân thù ra khỏi bờ cõi đã làm cho quân Đông Ngô phải run sợ một đô đốc Bùi Thị Xuân vị nữ tướng lừng danh chiến đấu anh dũng của nhà Tây Sơn một Cô Giang một Cô Bắc từng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    3    0    11-08-2020
3    2    0    11-08-2020
5    23    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN