TAILIEUCHUNG - Xây dựng để trường tồn

Cuốn sách được trình bày với hàng trăm ví dụ cụ thể, sinh động, sắp xếp trong một khuân mẫu rõ ràng, nhất quán của các khái niệm thực tế, tạo điều kiện dễ dàng áp dụng cho các nhà quản trị và nhà kinh doanh ở mọi cấp độ khác nhau. “Xây dựng để trường tồn” - như tên gọi của nó - thực sự là một bản kế hoạch chi tiết cho việc xây dựng các tổ chức phát triển và thành công trong thế kỷ XXI và xa hơn thế nữa! . | dp ov V V Tinh Hoa Quản trị lỊL XÂY DỰNG ĐỂ TRƯỜNG TồN Bí quyết thành công của những công ty nhìn ra trông rộng dí Built to Last dç XÂY DỰNG ĐẼ TRUÔNG TỔN Jịê thím Qư N ThAmm IÒÓN Cu NWlTwö tip man VI 0 1 VA CŨL BÄU TMC uđi JIM COLLINS JERRY I. PORRAS Scî Dịch giả Nguyễn Dương Hiếu NXB Việt Nam NXBTrẻ Năm xuất bản 2007 Số trang 548 dọ Tác giả Jim Collins Jerry I. Porras Nhà xuất bản HarperBusiness Năm xuất bản 2004 số trang 332 ISBN 0060566108 ov VÀI NÉTVỂTÁCGIẢ Jim Collins là học giả nghiên cứu rất nhiều các công ty lớn có bề dày lịch sử để tìm hiểu cách thức phát triển duy trì hoạt động vượt trội của các công ty này và cách chúng đi từ tốt đêh vĩ đại. Sau hàng thập kỷ nghiên cứu Jim là tác giả và đông tác giả của bốn cuôh sách trong đó cuốn sách kinh điển Built to Last Xây dựng để trường tồn nằm trong danh sách bán chạy nhất của tờ Business Week trong hơn 6 năm và Good to Great Từ tốt đêh Vĩ đại được New York Times bình chọn là best-seller. Những nghiên cứu của Jim Collins đã được đăng trên rất nhiều báo và tạp chí nổi tiêhg Fortune The Economist Fast Company USA Today Industry Week Business Week Newsweek. Inc và Harvard Business Review. Để biết thêm thông tin xin mời truy cập trang http . Jerry Porras là diên giả xuất sắc và là nhà giáo tài năng. Là đông tác giả cuốn Xây dựng để trường tồn -một trong 20 cuốn sách quản trị kinh doanh có ảnh hưởng lớn nhất theo đánh giá của Forbes ông đông thời là giáo sư nghiên cứu hành vi và thay đổi của tổ chức Emeritus tại Đại học Stanford. Để biết thêm chi tiết truy cập http . Ý TƯỞNG CHỦ ĐẠO 2 Jrdo Xây dựng để trường tồn viết về các công ty nhìn xa trông rộng. Đó là các tổ chức lớn và kiên trì đã thịnh vượng qua những khoảng thời gian dài với nhiều vòng đời sản phẩm và một số thế hệ lãnh đạo. Các tác giả trình bày kết quả của sáu năm đào sâu nghiên cứu những điều đã làm nên các công ty thành công tột bậc trong đó bao gồm cả những tập quán và thói quen của họ. Bảy nguyên lý vĩnh cửu của .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
100    6    0    14-08-2020
30    24    0    14-08-2020
23    6    0    14-08-2020
6    4    0    14-08-2020
4    5    0    14-08-2020
9    7    0    14-08-2020
59    4    0    14-08-2020