TAILIEUCHUNG - Trợ cấp và thuế chống trợ cấp

Trong WTO, trợ cấp được hiểu là bất kỳ hỗ trợ tài chính nào của Nhà nước hoặc một tổ chức công (trung ương hoặc địa phương) dưới một trong các hình thức sau mang lại lợi ích cho doanh nghiệp/ngành sản xuất: | 3 Để hỗ trợ các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp đối phó với các nguy cơ bị kiện chống bán phá giá chống trợ cập tự vệ ở nước ngoài cũng như sử dụng các công cụ này ở trong nước VCCI thành lập HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VÊ CHỐNG ban phá GlẤ CHỐNG TRỢ CẮP Tự VÊ Hội đồng TRQ thuộc VCCI. Hội đồng TRC có 03 chức nàng chủ yếu i Tư vấn trực tiếp hỗ trợ cụ thể và có tính hệ thống cho các hiệp hội doanh nghiệp trong các vụ kiện hoặc nguy cơ bị kiện chống bán phá giá chống trợ cấp tự vệ ở nước ngoài và trong nước ii Trực tiếp thực hiện và hướng dẫn triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức kỹ năng phản ứng hành động trong các vụ kiện thương mại quốc tế cho các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp. iii Cung cấp thông tin cập nhật về pháp luật thực tiễn và các ấn phẩm liên quan đến chống bán phá giá chống trợ cấp tự vệ. Đja chì liên hệ Hội đồng TRC Ban Pháp ché - Phòng Thương mại và Công nghiệp VN 9 Đào Duy Anh-Hà Nội Tel 04-5742022 máy iẻ 356 Fax 5771459 Website Email g 9 ycci PHỒNG THƯƠNG MẠI VÃ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM MỤC LỤC l Trợ cấp là gì 03 2 Trợ cấp có phải hiện tượng bị cấm không 04 3 Có những loại trợ cấp nào và cơ chế áp dụng ra sao 05 4 Việt Nam cam kết gì về trợ cấp khi gia nhập WTO 07 5 Vụ kiện chống trợ cấp là gì 08 ỗ Thuế chống trợ cấp là gì 10 7 Điều kiện áp dụng thuế chống trợ cấp là gì 11 s Mức trợ cấp được xác định như thế nào 12 9 Yếu tố thiệt hại được xác định như thế nào 13 10 Một mặt hàng mà Việt Nam xuất khẩu không nhiều 14 có thể bị kiện chống trợ cấp không 11 Ai được quyền kiện chống trợ cấp 16 12 Một vụ kiện chống trợ cấp được tiến hành như thế nào 18 13 Mức thuế chống trợ cấp được xác định như thế nào 19 cho từng nhà xuất khẩu 14 Thuế chống trợ cấp được áp dụng như thế nào 20 15 Nguy cơ hàng hoá Việt Nam bị kiện chống trợ cấp 22 ở nước ngoài có lớn không 16 Cần làm gì để phòng tránh và đối phó với các vụ 23 kiện chống trợ cấp ở nước ngoài 17 Doanh nghiệp Việt Nam gặp bất lợi gì trong các vụ 26 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT