TAILIEUCHUNG - Cách tạo Service trong Snow Leopard

Trong một bài trước chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về các Service trong Snow Leopard, tính năng mới được tân trang lại này là một trong những viên đá quý chưa được khai phá trong Mac OS X . Bạn có thể điều khiển những gì xuất hiện trong menu Services, đây quả là một thay đổi tuyệt vời, nhưng kẻ chiến thắng thực sự ở đây chính là khả năng tạo một Service cho riêng bất cứ ai đó, hay thậm chí có thể download các dịch vụ được tạo bởi những người khác | Cách tạo Service trong Snow Leopard Nguồn Quản trị mạng - Trong một bài trước chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về các Service trong Snow Leopard tính năng mới được tân trang lại này là một trong những viên đá quý chưa được khai phá trong Mac OS X . Bạn có thể điều khiển những gì xuất hiện trong menu Services đây quả là một thay đổi tuyệt vời nhưng kẻ chiến thắng thực sự ở đây chính là khả năng tạo một Service cho riêng bất cứ ai đó hay thậm chí có thể download các dịch vụ được tạo bởi những người khác. Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách tạo một dịch vụ Service đơn giản bằng Automator. Thậm chí nếu bạn không phải là một lập trình viên thì hướng dẫn này cũng vẫn có thể giúp bạn thực hiện được ý định này. Mục đích cuối cùng của hướng dẫn là bạn sẽ có một dịch vụ cùng với đó là những kiến thức đủ tự tin để có thể tạo dịch vụ cho riêng mình. Trong hướng dẫn chúng tôi sẽ tạo một dịch vụ để trích rút phần văn bản từ một hoặc nhiều trang PDF được chọn trong Finder. Phần văn bản được trích rút sẽ được đưa vào một file văn bản mới lưu lại đổi tên và sau đó được chuyển đi nơi khác. Tất cả các chức năng này sẽ chỉ tốn của bạn một vài phút sau đó có thể được sử dụng từ menu ngữ cảnh của Finder hoặc thông qua phím tắt. Nên lưu ý hướng dẫn này chỉ thích hợp với những thành phần đang chạy OS X . Bạn cần phải có một số file PDF để test dịch vụ và có đủ không gian đĩa để lưu các file văn bản mà bạn sẽ tạo. Xây dựng một Service Để xây dựng một dịch vụ hãy khởi chạy Automator trong Applications . Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện với trang tính xổ xuống hiển thị một số mẫu workflow chọn Service sau đó kích Choose. Thao tác này của bạn sẽ mở ra một mẫu trắng mẫu này trông giống như những gì bạn thấy khi sử dụng Automator trong OS X . Mặc dù vậy ở phía trên bạn sẽ thấy một phần có hai menu xuất hiện và một hộp kiểm đây là vùng được sử dụng để định nghĩa kiểu thông tin mà dịch vụ của bạn làm việc các ứng dụng nó làm việc và có thay thế phần .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN